Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomski efekti različitih pravila o odgovornosti za nepažnju
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Predmet analize u ovom radu jesu ekonomski efekti različitih oblika odgovornosti za nepažnju koje poznaje američko i naše pravo. U cilju ispitivanja ovako definisanog predmeta, neophodno je utvrditi ekonomske implikacije različitih oblika odgovornosti za nepažnju, nastale na temelju odluka o preduzimanju pažnje počinioca štete i oštećenog, uslovljene podsticajima koje različiti oblici odgovornosti kreiraju. Ispitivanje ekonomskih implikacija različitih oblika odgovornosti za nepažnju podrazumeva korišćenje ekonomskih modela, razvijenih od teoretičara ekonomske analize prava. Osnovni kriterijum za procenu ekonomskih implikacija navedenih oblika odgovornosti za nepažnju predstavljaju očekivani ukupni društveni troškovi šteta. U prvom delu rada ispituju se ekonomske implikacije pravila o odgovornosti za nepažnju počinioca štete u pogledu prevencije i alokacije odgovornosti. U drugom delu proučavaju se ekonomske implikacije pravila koje propisuje isključujuću i proporcionalnu podeljenu odgovornost za nepažnju počinioca štete i oštećenog. Treći deo odnosi se na slučaj objektivne odgovornosti počinioca štete i odgovornosti za nepažnju oštećenog. Analiza efikasnosti ovih pravila, u okviru ekonomskih modela, potkrepljena je praktičnim primerima iz američke sudske prakse. U završnom delu rada, autor sumira zaključke u vezi s efikasnošću različitih pravila o odgovornosti za nepažnju, bazirane na nalazima iz ekonomskog modela, i iznosi generalan zaključak o ulozi sudije u prevenciji budućih šteta.
Reference
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Barnes, D.W., Stout, L.A. (1992) The economic analysis of tort law. St. Paul, Minn: West Publishing
Calabresi, G. (1970) The costs of accidents a legal and economic analysis. New Haven: Yale University Press
Coase, R. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3
Cole, D.H., Grossman, P.Z. (2005) Principles of law and economics. New Jersey: Pearson Education
Cooter, R., Ulen, T. (1999) Law and economics. Reading Massachusetts, Menlo Park California: Addison-Wesley Longman
Cooter, R.D., Ulen, T.S. (1986) An economic case for comparative negligence. New York University Law Review, Vol. 61, str. 1067-1110
Curran, C. (1992) The Spread of the Comparative Negligence Rule. International Review of Law and Economics, 12: 317-332
Jovanović, A. (1998) Uvod u ekonomsku analizu prava. Beograd: Savet projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države
Karanikić-Mirić, M. (2006) O razgraničenju krivice od uzročnosti i protivpravnosti. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 1031-1044
Landes, W.M., Posner, R.A. (1987) The Economic Structure of Tort Law. Cambridge: Harvard University Press
Mojašević, A. (2008) Ekonomska analiza odgovornosti za štetu od stvari sa nedostatkom. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 52, str. 235-248
Mojašević, A. (2010) Principi evropskog odštetnog prava - komparativna pravno-ekonomska analiza. u: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, Zbornik sažetaka, Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije, 269-290
Mojašević, A. (2009) Dva pristupa u ekonomskoj analizi odštetnog prava. Pravni život, =531(11): 999-1015
Polinsky, M.A. (2003) An introduction to law and economics. New York: Aspen Publishers
Posner, R.A. (1998) Economic analysis of law. New York: Aspen Law & Business
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Rubinfeld, D. (1987) The Efficiency of Comparative Negligence. Journal of Legal Studies, 16 (2): 375-394
Schäfer, H., Schönenberger, A. (2000) Strict Liability Versus Negligence. u: Boudewijn Bouckaert, Gerrit de Geest [ur.] Encyclopedia of law and economics, Vol. II: Civil law and economics, Cheltenham: Edward Elgar, str. 607-610
Sch, fer H., Ott, C. (2004) The economic analysis of civil law. Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing
Shavell, S. (2007) Economic analysis of accident law. Cambridge - London: Harvard University Press
Thomas, M.J. (2004) The economic approach to law. Stanford, California: Stanford University Press
White, M. (1989) An Empirical Test of the Comparative and Contributory Negligence Rules in Accident Law. Rand Journal of Economics, 20: 308-330
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Strani pravni život (2013)
Ekonomska analiza proporcionalne odgovornosti
Mojašević Aleksandar, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Ekonomska analiza odgovornosti preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem
Mojašević Aleksandar

Strani pravni život (2011)
Kaznena odšteta u američkom pravu
Mojašević Aleksandar

prikaži sve [66]