Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 30  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 59, br. 3, str. 196-210
Primena operacionih istraživanja u rangiranju oficira
Ministarstvo odbrane, Beograd
Ključne reči: rangiranje; odlučivanje; ljudski resursi i korisnost
Sažetak
Reformama koje se sprovode u Vojsci Srbije obuhvaćen je i proces smanjenja kadra, što implicira i teške odluke o otpuštanju viška oficira. Posledice tih odluka odraziće se prvenstveno na pojedince, ali i na vojnu organizaciju i društvo u celini. Osnovu za taj proces odlučivanja čine kriterijumi rangiranja, koji su definisani s namerom da se obezbedi što objektivnija realizacija čitavog procesa. U teoriji odlučivanja, međutim, poznato je da je definisanje kriterijuma jedan od fundamentalnih problema i da ima veliki uticaj na rezultate rangiranja i selekciju varijanata. Slično je i sa izabranim metodom rangiranja. U analizi sadržanoj u članku koja bi trebalo da doprinese poboljšanju pristupa tom problemu, kao i njegovom rešavanju, autor je koristio koncept multiplikativne korisnosti kao pogodan metod za slučajeve rangiranja brojnih ili jednako rangiranih varijanata.
Reference
*** (2006) Strategijski pregled odbrane – nacrt. Beograd: Uprava za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane
*** (1995) Pravilnik o organizovanju poslediplomskih studija. SVL, br. 5, čl. 16
*** (2000) Izmene i dopune Pravilnika o organizovanju poslediplomskih studija. SVL, br. 12
*** (2006) Kriterijumi za profesionalnu službu. Odbrana, br. 16, 15.maj
*** (1994) Pravilnik o ocenjivanju vojnih lica. SVL, br. 14
*** (2006) Predvidiva karijera. Odbrana, br. 14, 15.april, str. 20-23
Bečejski-Vujaklija, D. (1997) Upravljačke igre u praksi menadžmenta. Beograd: Dopis
Bogosavljević, S., i dr. (1998) Primena koeficijenata preferencije u rangiranju. u: SYM-OP-IS, str. 656-659
Čubra, N. (1977) Kibernetika u rukovođenju razvojem oružanih snaga. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1991) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Naučna knjiga
Futernick, A. (1979) Avoiding ethical Armageddon. Military Review, February, str. 17-23
Keeney, R., Raiffa, H. (1976) Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoffs. New York, itd: Wiley
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija - metode, primena u logistici, softver. Beograd: Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije
Saaty, T.L. (1990) How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, vol. 48, br. 1, str. 9-26
Sanders, D. (2006) Officer career development including retention. u: Školovanje i obuka u sistemu odbrane - evroatlantski - aspekt predavanje na konferenciji, SIOMO 2006, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka