Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 31, br. 6, str. 546-556
Zaštita bilja u službi semenarstva
Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad
Sažetak
Seme je izvor života kako za ljude tako i ostali živi svet. Kao takvo izloženo je uticaju raznih nepovoljnih činilaca, a najviše štetnih organizama. Ponekada gubici usled pojave oboljenja mogu dovesti do drastičnog smanjenja prinosa, u proseku oko 10%. Najveći broj štetnih organizama pripada gljivama, zatim bakterijama i virusima. Promene koje nastaju na semenu usled njihovog delovanja mogu biti različite, od promene boje ili umanjenja kapaciteta njegove klijavosti do potpunog uništenja. Stoga svaka država ima uređenu zakonsku regulativu, koja sprečava unošenje i/ili pojavu štetnih organizama na svojoj teritoriji, nastojeći istovremeno da tom regulativom umanji posledice njihovog delovanja. Zakonska regulativa u oblasti zaštite bilja kod nas sasvim je zadovoljavajuća i najuređenija je u oblasti celokupnog semenarstva.
Reference
Aćimović, M. (1998) Bolesti suncokreta. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Arsenijević, M., Draganić, M., Knežević, T. (1996) Vrste nekadašnjeg roda Helminhtosporium utvrđene u Jugoslaviji 1922-1995. Zaštita bilja, 47(2), 216, 93-119
Draganić, M., Milošević, M., Matijević, D. (1997) Oboljenja kukuruza. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, str. 221
Ivanović, D. (1993) Resistance of some maize inbred lines to maize dwarf mosaic virus. Zaštita bilja, 205, 203-212
Josifović, M. (1926) Priručnik o odbrani žita od glavnice i gari. Beograd: Štamparija 'Sveti Sava'
Jovićević, B., Milošević, M.B. (1990) Bolesti semena. Novi Sad: Dnevnik, str. 291
Jovićević, D. (1994) Proučavanje rezistentnosti kukuruza prema parazitu Helminthosporiu carbonum i njegovog uticaja na prinos i kvalitet zrna. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Lević, J. (1996) Morfološke karakteristike beta konidija Phaetocytosporella zeae. u: Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja (10), Budva, 30. 09-04. 10., Zbornik rezimea, Abstrakt 52
Marić, A. (1991) Opšta fitopatologija. Novi Sad: Domentijan, str. 261
Mcgee, D.C. (1998) Maize diseases. St. Paul, MN, itd: American Phytopathological Society Press / APS Press
Milošević, M.B., Konstantinović, B., Zlokolica, M.Ž., Draganić, M. (1995) Mikoflora semena pšenice ječma i kukuruza. Zaštita bilja, 46 (3) 213, str. 221-227
Milošević, M.B., Stojanović, S., Jevtić, R., Matijević, D., Rajković, S. (1998) Glavnica pšenice. Novi Sad: Feljton
Milošević, M.B. (2001) Biljni karantin. Novi Sad: Feljton
Neergaard, P. (1983) Seed pathology. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Penčić, V., Lević, J. (1994) Pregled identifikovanih gljiva na semenu i zrnu kukuruza u Jugoslaviji. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, vol. 1, 1, 173-177
Ranojević, N. (1912) Kriptogame bolesti žita u Srbiji - glavnica u pšenici Tilletia laevis Kuhn i T. Tritici (Byerak) Wint. Beograd, 9-14
Schwinn, F.J. (1994) Seed treatment: A panacea for plant protection. u: Seed treatment: Progress and prospect, DCPC monogr., br. 57, 3-14
Simić, M. (1895) Građa za floru gljiva u Kraljevini Srbiji. Beograd
Šutić, D. (1987) Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka