Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 24, br. 1-4, str. 89-100
Značaj Due Diligence izveštaja za investiranje u zemljama u tranziciji
Ekonomski institut, Beograd
Sažetak
Obuhvat Due Diligence izveštaja je veoma širok. Informacije koje on treba da sadrži su vrlo kompleksne i odnose se ne samo na nabavnu, proizvodnu prodajnu i finansijsku funkciju preduzeća, već i na upravljačku organizacionu i kadrovsku strukturu. Posebno su bitne informacije o pravnoj poreskoj, socijalnoj i bankarskoj regulativi zemlje u koju se investira i koje svakako utiču na poslovanje preduzeća. Sastavljanje Due Diligence izveštaja zahteva stručnost, objektivnost i odgovornost, te može biti povereno isključivo ekspertima. U našoj zemlji, s obzirom na željenu orijentaciju ka tržišnoj privredi, ka privatizaciji, postepeno se stvara zakonski ambijent koji će omogućiti prodor stranog kapitala i stranih investitora, te će ovakva vrsta izveštavanja za potencijalne investitore biti neophodna. S obzirom na sadašnje stanje nacionalne ekonomije (posle višegodišnjih sankcija koje su zemlju odvojile od sveta) i ruiniranu privrednu strukturu, strana ulaganja imaju ogroman značaj. Njima bi se doprinelo umanjenju deficita akumulacije, pojačao priliv deviza i tehnologije, ubrzao proces stvaranja efikasnije uprave preduzeća. Uz pomoć stranih ulaganja mogla bi se brže osvajati efikasnija prodaja i domaća privreda integrisati sa svetom. Brže bi se valorizovala komparativna prednost niskih nadnica, pogodnost geografskog položaja i relativno dobre opšte infrastrukture, efikasnije bi se prešlo iz izolacije ka većem ukupnom komumciranju sa svetom.
Reference
*** Metodologija za sastavljanje Due Diligence izveštaja. Beograd: Deloitte and Touche
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29
*** Zakon o promeni vlasništva društvenog kapitala
*** (1996) Zakon o stranim ulaganjima. Službeni list SR Jugoslavije
*** (1996) Zakon o računovodstvu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 46
*** (1996) Zakon o reviziji računovodstvenih iskaza. Službeni list SR Jugoslavije, br. 30
Evropske zajednice IV direktiva
Komitet za međunarodne računovodstvene standarde Međunarodni računovodstveni standardi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.