Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 54, br. 1, str. 7-14
Intelektualni kapital i održiva konkurentnost u agroprivredi Srbije
aRegionalna privredna komora, Novi Sad
bViša poslovna škola, Novi Sad

e-adresadtomic@rpkns.co.yu
Ključne reči: znanje; kvalitet; konkurentnost
Sažetak
U ovom radu autori naglašavaju da konkurentska prednost agroprivrede Srbije u odnosu na međunarodno okruženje nije u kvantitetu resursa, roba i usluga, već u njihovom kvalitetu. Zbog toga je podizanje kvaliteta znanja na viši nivo imperativ dvadeset prvog veka. Isto mora biti ugrađeno u proizvod i uslugu, čime se podiže njihov kvalitet. Autori se bave pitanjem: da li je potencijal intelektualnog kapitala društveno ignorisan, nudeći odgovore i preporuke.
Reference
Jelčić, K. (2006) Šta je ekonomija znanja?. u: Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije, Iriški venac, novembar, Novi Sad: RPK, uvodno izlaganje
Kolaković, M. (2006) Teorijske osnove intelektualnog kapitala. u: Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije, Iriški venac, novembar, uvodno izlaganje na seminaru, Novi Sad: RPK
Komnenić, B., Tomić, D., Lukač, D. (2006) Intelektualni kapital - ključni resurs postizanja održive konkurentske prednosti Republike Srbije. u: 'Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije', Iriški venac, novembar
Komnenić, B., Tomić, D. (2006) Tranzicija ka ekonomiji znanja - preduslov održivog razvoja i integracije u EU. Ekonomist, Beograd, tematski broj 2, str. 256-267
Pulić, A. (2006) Efikasnost intelektualnog kapitala. u: Seminar 'Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije', Iriški venac, novembar, RPK, Novi Sad i Ministarstva privrede, Beograd, uvodno izlaganje
Tomić, D. (2000) Razvoj sela i agrobiznisa - šta posle sankcija? - tematski zbornik. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 7-8
Tomić, D. (1986) Naučni rad - proizvodni rad ili ne. Savremenost, Novi Sad, br 7- 8, str. 115-121
Tomić, D.V. (1986) Društveno-ekonomski značaj informatizacije poljoprivrede. u: Primena informatike u poljoprivredi, Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.