Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 1 from 2  
Back back to result list
2007, vol. 54, iss. 1, pp. 7-14
Intellectual capital and sustainable the competition's agribusiness in Republic of Serbia
aRegionalna privredna komora, Novi Sad
bViša poslovna škola, Novi Sad

emaildtomic@rpkns.co.yu
Abstract
In this article, the authors have emphasize that competitive advantage, of agribusiness in Serbia, compared to international environment is not in its quantity but in quality. According to that, growing of knowledge quality on the higher level is imperative of 21st century, as well as build in goods and service which increase their quality.
References
Jelčić, K. (2006) Šta je ekonomija znanja?. in: Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije, Iriški venac, novembar, Novi Sad: RPK, uvodno izlaganje
Kolaković, M. (2006) Teorijske osnove intelektualnog kapitala. in: Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije, Iriški venac, novembar, uvodno izlaganje na seminaru, Novi Sad: RPK
Komnenić, B., Tomić, D., Lukač, D. (2006) Intelektualni kapital - ključni resurs postizanja održive konkurentske prednosti Republike Srbije. in: 'Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije', Iriški venac, novembar
Komnenić, B., Tomić, D. (2006) Tranzicija ka ekonomiji znanja - preduslov održivog razvoja i integracije u EU. Ekonomist, Beograd, tematski broj 2, str. 256-267
Pulić, A. (2006) Efikasnost intelektualnog kapitala. in: Seminar 'Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije', Iriški venac, novembar, RPK, Novi Sad i Ministarstva privrede, Beograd, uvodno izlaganje
Tomić, D. (2000) Razvoj sela i agrobiznisa - šta posle sankcija? - tematski zbornik. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 7-8
Tomić, D. (1986) Naučni rad - proizvodni rad ili ne. Savremenost, Novi Sad, br 7- 8, str. 115-121
Tomić, D.V. (1986) Društveno-ekonomski značaj informatizacije poljoprivrede. in: Primena informatike u poljoprivredi, Novi Sad
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
published in SCIndeks: 03/12/2007