Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Melioracione mere odvodnjavanja kao faktor geografske transformacije predela u aluvijalnim ravnima Dunava i Tise u Bačkoj
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

e-adresadragoslav.pavic@dgt.uns.ac.rs
Projekat:
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Ključne reči: melioracije; odvodnjavanje; aluvijalne ravni Dunava i Tise; Bačka
Sažetak
Aluvijalne ravni Dunava i Tise predstavljaju najniže delove Bačke. Upravo zbog male nadmorske visine i neposredne blizine velikih vodotoka, pre izgradnje odbrambenih nasipa i sistema za odvodnjavanje bile su značajno ugrožene visokim rečnim, odnosno spoljašnjim vodama, ali i suvišnim unutrašnjim vodama, što je često rezultiralo njihovim delimičnim pa i potpunim plavljenjem i pretvaranjem u zabarene i zamočvarene površine. U cilju osvajanja novih obradivih površina, aluvijalne ravni Dunava i Tise na teritoriji Bačke bile su predmet opsežnih višedecenijskih melioracionih radova usmerenih na njihovo odvodnjavanje, isušivanje i konačno kultivisanje. U radu, autori analiziraju vrste i obim melioracionih mera odvodnjavanja preduzetih u aluvijalnim ravnima Dunava i Tise u Bačkoj, kao i njihove posledice.
Reference
*** Baza podataka Javnog vodoprivrednog preduzeća 'Vode Vojvodine'
Božić, B. (1972) Dunav i Tisa - recipijenti i izvori snabdevanja vodom hs DTD. u: Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, Novi Sad: Vodoprivredno preduzeće Dunav-Tisa-Dunav, 159-178
Bukurov, B. (1975) Fizičko-geografski problemi Bačke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Drndarski, L.M. (1973) Regulacioni radovi na Dunavu od Bezdana do Pančeva. Vode Vojvodine, 1: 61-74
Drndarski, M. (1974) Regulacioni radovi na reci Tisi. Godišnjak Pokrajinskog fonda voda, 2, 203-208, Vode Vojvodine
Dukić, D., Gavrilović, Lj. (2006) Hidrologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kiss, T., Fiala, K., Sipos, G. (2008) Alterations of channel parameters in response to river regulation works since 1840 on the Lower Tisza River (Hungary). Geomorphology, 98(1-2): 96-110
Košćal, M., Menković, L., Mijatović, M., Knežević, M. (2005) Geomorfološka karta Autonomne Pokrajine Vojvodine. Beograd: Geozavod - Gemini
Milošev, Ž. (2002) Hidrotehnički radovi u Banatu i Bačkoj pre izgradnje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. u: Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav - 25 godina posle, Novi Sad, 1-21 Monografija
Milovanov, D. (1987) Vodoprivreda Vojvodine 1918-1945. Novi Sad: Samoupravna interesna zajednica za osnovno uređenje voda
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Pavić, D. (2006) Vodni režim i pravci oticanja freatske izdani Bačke. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Pavić, D., Mesaroš, M. (2006) Plovidbene karakteristike reke Tise u Srbiji kao osnovni preduslov za razvoj nautičkog turizma. Turizam, (10): 112-115
Pavić, D., Lazić, L., Bogdanović, Ž., Plavša, J. (2006) Water regime and the direction of drainage of phreatic aquifer in the Bačka loess plateau. Geographica Pannonica, br. 10, str. 26-31
Pokrić, V., Tabakov, J. (1995) Istorijski pregled razvoja melioracionih radova na području Vojvodine. u: Hidrotehničke melioracije u Vojvodini, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet-Institut za uređenje voda, (23-39)
Rajić, D. (2002) Snabdevanje vodom Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. u: Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav - 25 godina posle, Novi Sad: JVP Vode Vojvodine, str. 116-129
Stojanović, V.M., Pavić, D.J., Mesaroš, M.M. (2008) Korišćenje prirodnih potencijala ritova u Vojvodini i odnos prema ideji održivog razvoja. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 115, str. 109-116
Stojiljković, D., Stojiljković, M. i., Šekularac, G. (2006) Istorijski razvoj zakonodavstva iz oblasti zaštite voda. u: Tematski zbornik radova - melioracije - zemljište i voda, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za uređenje voda, 131-139
Stojšić, M. (1977) Odvodnjavanje ravničarsog dela Vojvodine. Vodoprivreda, 45-46, 19-23
Stojšić, M., Škorić, M. (1981) Neke karakteristike odvodnjavanja zemljišta i sistema za odvodnjavanje na području SAP Vojvodine. Vode Vojvodine, 237-244, 9
Šabić, D., Vujadinović, S., Gajić, M., Milinčić, M. (2011) Uticaj hidrografskih uslova na geografsku sredinu Pančevačkog rita pre i posle melioracionih radova - primer transformacije geoprostora. Herald, 139-154; 15
Šabić, D., Vujadinović, S., Gajić, M., Milinčić, M. (2012) Pančevački rit - geografske promene i posledice transformacije močvarnog u agrikulturni deo. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Vojnogeografski institut (1984) Topografska karta R 1:25 000. Beograd
Vojnogeografski institut (1958) Topografska karta 1:50.000. Beograd
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka