Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 2, str. 375-382
Karakteristike i klasifikacija glejnih zemljišta Banat
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: humoglej; euglej; glejsoli; vertisoli; Banat; klasifikacija zemljišta
Sažetak
U ovom radu su ispitivane osnovne karakteristike glejnih zemljišta Banata i predstavljena različita tumačenja i klasifikacije ovih zemljišta. Analizirana su fizička i hemijska svojstva dvanaest profila zemljišta. Ispitivani humogleji su uglavnom bili glinoviti i ispoljavali vertičnost, dok je uticaj podzemnih voda na svaki profil bio različit. Većinu ovih zemljišta smo svrstali u vertisole, ali neke od njih možemo klasifikovati u referentne grupe zemljišta (RSG) glejsoli ili černozemi. Euglej je bio pod jačim uticajem podzemnih voda od humogleja i pokazivao je veću teksturnu uniformnost, manji sadržaj gline i veći prosečan sadržaj CaCO3. Ispitivani euglej smo svrstali ureferentnu grupu zemljišta glejsoli. Svaki novi profil zemljišta koji se bude analizirao trebalo bi da se posmatra posebno u pogledu njegovih dijagnostičkih horizonata, svojstva i materijala. Nijedan tip zemljišta ne sme biti prebačen u referentnu grupu po podrazumevanom nazivu.
Reference
*** (2006) Guidelines for soil description. Rome: FAO
Adjei-Gyapong, T., Asiamah, R.D. (2002) The interim Ghana soil classification system and its relation with the World Reference Base for Soil Resources. u: Quatorzieme reunion souscomite oust et centre africain de correlation des soils pour la mise en valeur des terres, Abomey, Benin, 9-13 Oct. 2000, FAO World Soil Resources, Rep. 98, 51-76
Belić, M., Pejić, B., Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Bošnjak, Đ., Sekulić, P.Đ., Maksimović, L., Vasin, J., Dozet, D. (2003) Uticaj navodnjavanja na svojstva černozema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 21-36
Craciun, C., Eftene, M., Mocnu, V., Ţarau, D. (2010) Clay minerals from soils of Banat area. Res. J. Agric. Sci, 42: 3
Ianoş, G. (1997) Considerations on the making and evolution of the soils in the Banat. u: Abonyine-Palotas J., i dr. [ur.] Banat, University of Novi Sad, 79-88
Ianoş, G. (2004) The protection and preservation of soils fertility in Banat: The quality form of agricultural soils. Geographica Pannonica, br. 8, str. 11-15
Ianoş, G. (2002) General considerations on the soil cover of Banat, Romania. Geographica Pannonica, br. 6, str. 13-16
IUSS Working Group WRB (2006) World reference base for soil resources 2006. u: World Soil Resources Reports, Rome: FAO, 2nd edition, 103
Khresat, S.A., Taimeh, A.Y. (1998) Properties and characterization of vertisols developed on limestone in a semi-arid environment. Journal of Arid Environments, 40(3): 235-244
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Nejgebauer, V., Živković, B., Tanasijević, Đ.M., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, L., Pucarević, M., Sekulić, P., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2008) Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263
Özsoy, G., Aksoy, E. (2007) Characterization, classification and agricultural usage of vertisols developed on neogen aged calcareous marl parent materials. J. Biol. Environ. Sci, 1, str. 5-10
Plavša, J., Miljković, N., Kicošev, S. (1997) Soils of the Banat. u: Abonyine-Palotas J [ur.] Banat, Novi Sad: University of Novi Sad, 64-79
Sekulić, P., Ninkov, J., Hristov, N., Vasin, J., Šeremešić, S., Zeremski-Škorić, T. (2010) Sadržaj organske materije u zemljištima AP Vojvodine i mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 591-598
Škorić, A. (1986) Postanak, razvoj i sistematika tla. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Vasin, J., Sekulić, P., Kurjački, I. (2006) Plodnost oraničnih površina u privatnom vlasništvu u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 149-156
Witkowska-Walczak, B. (2003) Hydrophysical characteristics and evaporation of Haplic Luvisol and Mollic Gleysol aggregates. Int. Agrophysics, 17, str. 137-141
Živković, B. (1968) Laboratorijski uređaj za serijsko određivanje filtracionih osobina zemljišta. Zemljište i biljka, 17, str. 361-368
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1102375B
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka