Akcije

Geographica Pannonica
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, br. 11, str. 39-42
Ecological characteristics and the remediation potentials of opencast mines at Čelarevo and Šajkaš brickyards, Vojvodina, Serbia
(naslov ne postoji na srpskom)
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Srbija
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Srbija
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The pedologocal and ecological characteristics of the local brickyard opencast mines at Čelarevo and Šajkaš have been investigated in the scope of their sustainable revitalization potentials. The present environmental characteristics indicate the disturbance, i.e. the essentially different characteristics of the initial phases of soil formation in the quarry compared to surrounding undisturbed soils. The parent material characteristics and ground water level have a dominant role in the process of soil formation, which in turn has an essential effect on the occurrence of the prevailing woody vegetation, as well as on the potential selection of soil remediation methods.
Reference
Bošnjak, Đ., ur. (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, Priručnik za ispitivanje zemljišta
Galić, Z. (2003) Izbor vrsta drveća za pošumljavanje različitih staništa Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Ivanišević, P., Sapundžić, M., Orlović, S., Galić, Z., Pilipović, A., Radosavljević, N. (2003) Rekultivacija i prostorno uređenje pozajmišta ciglane u Čelarevu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - IRC Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Miljković, N.S., Radosavljević, S., Marković, S.B. (2001) Prilog poznavanju eksploatacije i rekultivacije na površinskim kopovima ciglana u Vojvodini. u: 'Glina', (III) savetovanje o površinskoj eksploataciji, zbornik radova, str. 109-117
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Škorić, A., Sertić, V. (1966) Analiza organske materije (humusa) u zemljištu. u: Priručnik za ispitivanje zemljišta, knjiga I - hemijske metode ispitivanja zemljišta, JDPZ, str. 41-46
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Škorić, M., Ivanišević, P., Galić, Z., Berić, M. (1998) Projekat rekultivacije poljoprivrednog zemljišta za potrebe DP 'Mladost' u Šajkašu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za uređenje voda
Živković, B.M., Nejgebauer, V.K., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GeoPan0711039G
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka