Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2006, br. 177-178, str. 62-71
Proizvodnost tri klona crne topole u branjenom delu aluvijalne ravni Srednjeg Podunavlja
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija

e-adresagalicz@uns.ns.ac.yu
Sažetak
U radu je analiziran deo stanišnih uslova u branjenom delu aluvijalne ravni Srednjeg Podunavlja i njihov uticaj na proizvodnost zasada dve sorte američke crne topole i jedne sorte euroameričke crne topole na tri različite sistematske jedinice zemljišta. Utvrđene su razlike u fizičkim osobinama istraživanih sistematskih jedinica zemljišta. Visok sadržaj frakcije praha+gline i mali kapacitet za vazduh imale su nepovoljan uticaj na proizvodnost zasada I-214 na humofluvisolu. Peskovita forma fluvisola je imala mali kapacitet lakopokretne vode, što je moglo uticati na smanjenu proizvodnost zasada. Zapremina zasada klonova 618 i 450 u zavisnosti od sadržaja frakcije praha + gline imala je pozitivnu linearnu tendenciju odnosno povećanje sadržaja navedene frakcije dovodi do povećanja zapremine zasada. Kod klona I-214 ova je tendencija u obliku parabole.
Reference
Bogdanović, M., i dr. (1971) Hemijske metode ispitivanja zemljišta - priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, Knjiga 1
Bošnjak, Đ., ur. (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, Priručnik za ispitivanje zemljišta
Fuhrer, E., Redei, K., Toth, B. (2003) Ultetvenyszeru fatermesztes. Budapest: Mezogazda kiado
Galić, Z. (2000) Istraživanje uticaja značajnijih faktora staništa na gajenje nekih sorti crne topole u Srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Guzina, V., Orlović, S., Ivanišević, P. (1995) Black poplar clone variability of stoma numbers and sizes on the leaves of two-year-old seedlings depending on soil properties. Zemljište i biljka, vol. 44, br. 1, 39-48
Halupa, L., Kiss, R. (1978) Nyarasok fatomege, fatermese es termesztesi modelljei. u: Keresztesi B. [ur.] A nyarak es a fuzek termesztese, Budapest: Mezogazdasagi kiado, str. 202-231
Heilman, P. (1999) Planted forests: Poplars. New Forests, 17, 89-93
Ivanišević, P. (1991) Efekti đubrenja u proizvodnji sadnica topola na aluvijalnim zemljištima Srednjeg Podunavlja. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Ivanišević, P., Milanovskij, E. (1991) Mogućnost klasifikacije zemljišta Srednjeg Podunavlja na bazi rezervi i sastava humusa. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 23, 33-43
Ivanišević, P. (1995) Značaj svojstava zemljišta u proizvodnji drveta topola za celulozu i papir. Radovi Instituta za topolarstvo, br. 26, str. 35-52
Laureysens, I., Bogaert, J., Blust, R., Ceulemans, R. (2004) Biomass production of 17 poplar clones in a short-rotation coppice culture on a waste disposal site and its relation to soil characteristics. Forest Ecology and Management, 187, str. 295-309
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Rood, B.S., Mahoney, J.M. (1990) Collapse of riparian poplar forests downstream from dams in western prairies: Probable causes and prospects for mitigation. Environmental Management, 14, 451-464
Shume, H., Grabner, M., Eckmullner (2004) The influence of an altered groundwater regime on vessel properties of hybrid poplar. Trees, 18, 184-194
Stanturf, J.A., van Oosten, C., Netzer, D.A., Coleman, M.D., Portwood, C.J. (2001) Ecology and silviculture of poplar plantations. u: Dickmann D.I., Isebrands J.G., Eckenwalder J.E., Richardson J. [ur.] Poplar culture in North America, Ottawa: NRC Research Press, National Research Council of Canada, Part A, Chapter 5, str. 153-206
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Terrasson, D., Valadon, A. (1995) Le marche´ des grumes de peuplier. Comptes rendus de l'Acade´mie d' Agriculture de France-tat et perspectives de la populiculture. Pulnoy: S.P.E.I
Zsuffa, I., Bogardi, J.J. (1995) Floodplain restoration by means of water regime control. Physics and chemistry of the earth, 20 (3-4) 237-243
Živanov, N.I. (1970) Prilog izučavanju prirasta klona I-214 na zemljištima različitih vodno-fizičkih svojstava. Novi Sad: Institut za topolarstvo, magistarski rad
Živanov, N.I. (1979) Zemljišta za gajenje topola i vrba. Topola, br. 123-124, 43-52
Živanov, N.I., Ivanišević, P. (1985) Značaj prostorne varijabilnosti aluvijalnih zemljišta za razvoj topola osnovanih postupkom duboke sadnje. Zbornik radova Instituta za topolarstvo Novi Sad, knj. 16, str. 51-66
Živanov, N.I., Ivanišević, P. (1985) Zemljišta za uzgoj topola i vrba. u: Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo
Živanov, N.M. (1977) Osobine aluvijalnih zemljišta i njihov značaj za taksacione elemente Populus x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214. Novi Sad: Institut za topolarstvo, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka