Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 33, br. 4, str. 19-31
Oštećenje sluha i slušna amplifikacija - značajan etiološki faktor u sagledavanju mentalnih poremećaja
aSpecialist Clinic for Ear, Nose and Throat, 'Dr. Dragutinovic', Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresanina.dragutinovic7@gmail.com
Ključne reči: oštećenje sluha; slušna amplifikacija; mentalni poremećaji
Sažetak
Slušanje je važan faktor u kognitivnom sazrevanju i razvoju govora kao najsloženijeg i najsavršenijeg simboličkog sistema u ljudskoj komunikaciji. Poremećaj sluha u ma kom periodu života imaće značajne posledice na celokupni razvoj ličnosti i može dovesti do poremećaja psihičkih funkcija. Lakše ili teže oštećenje sluha koje otežava slušno-govornu komunikaciju, u slučajevima kada su druge mogućnosti lečenja iscrpljene (medikamentozno, hirurško ili kombinovano) zahteva slušnu amplifikaciju tj. primenu slušnog aparata. Audiološkoj i psihijatrijskoj dijagnostici se nameće problem zapažanja slušnog hendikepa koji je često zamaskiran kliničkom slikom depresije, anksioznosti, paranoje, mentalnim poremećijama i poremećajima ponašanja što zahteva timski rad stručnjaka kao i edukaciju lekara svih specijalnosti. Pored audiološke dijagnostike primena upitnika Hearing Handicap Inventory (HHI) i Tinnitus Handicap Inventory (THI) omogućiće stepenovanje slušnog hendikepa, procenu emocionalnog i socijalnog gubitka sluha kao i pravu potrebu za slušnom rehabilitacijom. Postojanje slušnog hendikepa pokreće mehanizme odbrane koji su usmereni na održavanje samopoštovanja, što utiče na formiranje posebnog sklopa ličnosti sa osiromašenim identiteom koju karakterišu: sumnjičavost, nepoverenje, ograničena kontrola, egorigidnost i impulzivnost. Depresija i anksioznost najčešće su reakcije na slušni hendikep. Primenom skala Beck's Depression Inventory (BDI) i Beck Anxiety Inventory (BAI) za procenu depresivnih i anksioznih obeležja prema MKB- 10 možemo značajno uticati na ranu detekciju ova dva poremećaja kod osoba oštećenog sluha. Odsustvom zvuka izmenjena je perceptivna realnost, prisutna nedovoljna emocionalna stimulacija što postepeno menja ličnost osobe oštećenog sluha u smislu ispoljavanja psihičkih promena, promena ličnosti i ponašanja. Stepen izraženosti promena je u korelaciji sa uzrastom što upućuje na neophodnost slušne amplifikacije sa ciljem pravovremene socijalizacije, adaptacije i integracije u društveni sistem. S obzirom na socijalni aspekt problema kao primarni izvor teškoća, proširuju se granice među profesijama uključenim u timsku delatnost sagledavanja i zbrinjavanja osoba sa nagluvošću i gluvoćom.
Reference
Andersson, G., Edvinsson, E. (2008) Mixed feelings about living with tinnitus: A qualitative study. Audiological Medicine, 6(1): 48-54
Babić, B.B. (2003) Diagnosis of hearing loss. Acta clinica, vol. 3, br. 2, str. 75-85
Baran, J.A. (2002) Auditory processing disorders can negate the benefits of binaural amplification. hearing Journal, : 55-60
Bartels, H., Middel, B.L., van der Laan, B.F.A.M., Staal, M.J., Albers, F.W.J. (2008) The additive effect of co-occurring anxiety and depression on health status, quality of life and copi strategies in help-seeking tinnitus sufferers. Ear and Hearing, 29(6): 947-956
Belli, S., Belli, H., Bahcebasi, T., Ozcetin, A., Alpay, E., Ertem, U. (2008) Assessment of psychopathological aspects and psychiatric comorbidities in patients affected by tinnitus. European archives of oto-rhino-laryngology, 265(3): 279-85
Bogardus, S.T., Yueh, B., Shekelle, P.G. (2003) Screening and management of adult hearing loss in primary care: Clinical applications. JAMA, 289(15): 1986-90
Dalton, D.S., Cruickshanks, K.J., Klein, B.E.K., Klein, R., Wiley, T.L., Nondahl, D.M. (2003) The impact of hearing loss on quality of life in older adults. Gerontologist, 43(5): 661-8
Daniels, R., Swallow, C., Shelton, C., Davidson, H., Krejci, C., Harnsberger, H. (2000) Causes of unilateral sensorineural hearing loss screened by high-resolution fast spin echo magnetic resonance imaging: Review of 1,070 consecutive cases. American Journal of Otolaryngology, 21(2): 173-180
Fiske, A., Wetherell, J.L., Gatz, M. (2009) Depression in Older Adults. Annual Review of Clinical Psychology, 5(1): 363-389
Haralampijev, K. (2007) Clinical neurootology. Varaždin: Elit Medica, 508-14
Hegarty, J.L., Jackler, R.K., Rigby, P.L., Pitts, L.H., Cheung, S.W. (2002) Distal anterior inferior cerebellar artery syndrome after acoustic neuroma surgery. Otology & neurotology, 23(4): 560-71
Hrnjica, S., Bala, J., Dimčović, N., Novak, J., Popović, D., Radoman, V., Radonjić, J., Živković, G. (1991) Ometeno dete - uvod u psihologiju ometenih u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jastreboff, M.M., Jastreboff, P.J. (2002) Tinitus and hyperacusis. u: Ballenger J.J., Snow J.B. [ur.] Ballenger's otorhinolaryngology head and neck surgery, San Diego: Singular publiching, 456-71; 16th ed
Kaličanin, P. (2002) Psihijatrija. Beograd: Elit - Medica
Kato, M.B., LaRouere, M.J., Bojrab, D.I., Michaelides, E.M. (2004) Evaluating quality of life after endolymphatic sac surgery: The Ménière's Disease Outcomes Questionnaire. Otology & neurotology, 25(3): 339-44
Lalić, N.M. (2003) Hearing impairment in diabetes. Acta clinica, vol. 3, br. 2, str. 121-126
Milanovic, M. (2001) Hearing aids and severe hearing loss. Association 'Science and Society', 22-26
Radovanovic, D. (2007) New trends in special education and rehabilitation. Belgrade: Publishing center, 455-467
Rauschecker, J.P., Leaver, A.M., Mühlau, M. (2010) Tuning out the noise: Limbic-auditory interactions in tinnitus. Neuron, 66(6): 819-26
Ravecca, F., Berrettini, S., Bruschini, L., Segnini, G., Sellari-Franceschini, S. (1998) Progressive sensorineural hearing loss: Metabolic, hormonal and vascular etiology. Acta Otorhinolaryngol Ital, 18(4 Suppl 59): 42-50
van Eyken, E., van Camp, G., van Laer, L. (2007) The Complexity of Age-Related Hearing Impairment: Contributing Environmental and Genetic Factors. Audiology and Neurotology, 12(6): 345-358
Wang, Q., Gu, R., Han, D., Yang, W. (2003) Familial auditory neuropathy. Laryngoscope, 113(9): 1623-9
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Engrami (2011)
Nekorigovano oštećenje sluha i depresija kod starih osoba
Dragutinović Ninoslava, i dr.

Medicinski pregled (2006)
Forenzički značaj silovanja
Novaković Milan

Medicinski pregled (2009)
Problemi psihijatrizacije, medikalizacije i srodnih društvenih pojava
Opalić Petar

prikaži sve [19]