Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 28, br. 3-4, str. 47-55
Borderline sindrom u kliničkoj praksi
Psihijatrijska klinika, Sokolac, Republika Srpska

e-adresanenasok@yaho.com
Ključne reči: Borderline sindrom; poremećena porodica; razvoj ličnosti; klinička praksa
Sažetak
Dijagnoza Borderline sindroma, ili graničnog slučaja prilično je retka na našim prostorima. Uobičajeno se smatra da kod granične organizacije ličnosti možemo sresti i srećemo istovremeno prisustvo neurotskih, psihopatskih i psihotičnih elemenata. Prema poslednjoj MKB-10 klasifikaciji predloženi su sledeći kriterijumi u dijagnostikovanju: sklonost izbijanju ljutnje, impulsivnost i nedostatak njene kontrole, poremećene predstave o sebi (smetnje identiteta sa teškoćama prilagođavanja), hronično osećanje praznine, poremećeni međuljudski odnosi, samodestruktivno ponašanje. Na uzorku od 18 bolesnika, koji su dijagnostikovani kao granični slučajevi, analizirane su karakteristike razvoja ličnosti, funkcionalnost primarne porodice, abuzus alkohola i drugih sredstava zavisnosti, suicidalno ponašanje, inteligencija i dominantne crte ličnosti (prema projektivnim tehnikama).
Reference
Backer, D. (2000) Comorbidity of borderline personality disorder with other personality disorders in hospitalized adolescents and adults. American Journal of Psychiatry, 157 (12): 2011
Ćeranić, S. (2005) Normalni razvoj ličnosti i patološka uplitanja - razvojno-psihoanalitički pristup. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Goreta, M. (1987) Katamnestičko vrednovanje pouzdanosti dijagnoze graničnog slučaja. Socijalna psihijatrija, 15, str. 187-96
Goreta, M. (1988) Paranoidno reagiranje 'borderline' pacijenata u forenzičkoj situaciji. Socijalna psihijatrija, (16) 2 str. 141-148
Kaličanin, P. (1997) Psihijatrija. Beograd: Velarta
Kaplan, H., Sadock, B. (1995) Identity problem and Borderline disorders. u: Comprehensive Textbook of Psychiatry IV, Baltimore: Wiliam and Wilkins, Sixth edition, Volume 2, 2483-95
Kaplan, H., Sadock, B. (1995) Borderline intellectual functioning and academic problem. u: Comprehensive Textbook of Psychiatry IV, Baltimore: Wiliam and Wilkins, Sixth edition, Volume 2, 1631-33
Kecmanović, D., ur. (1989) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Marić, J.K. (1998) Klinička psihijatrija. Beograd: Barex
Nastović, I. (1990) Psihopatologija ega - ego-psihologija psihičkih poremećaja. Gornji Milanovac: Dečje novine
Skočilić, Ž. (1986) Borderline bolesnici i alkoholizam. Socijalna psihijatrija, 14, str. 71-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Engrami (2008)
Katatoni sindrom - savremena razmatranja
Pantović Maja, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2002)
Razvoj, osnovne karakteristike i empirijske norme psihološkog testa DSQ-40
Čabarkapa Milanko M., i dr.

Engrami (2003)
Violentnost u suicidalnosti i homicidalnosti
Novaković Milan

prikaži sve [51]