Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 41, br. 3, str. 163-170
Ispitivanje ponašanja, preferencija i stavova posetilaca turističke destinacije Tara
anema
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresamirjana.rakic@yahoo.com, mirag@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: turistička destinacija; Tara; ponašanje posetilaca; preferencije; stavovi; imidž
Sažetak
Jedan od strateških pravaca razvoja privrede Srbije jeste razvoj turizma. Turistička destinacija Tara ima velike turističke potencijale. Polazna pretpostavka za za razvoj turizma i stvaranje brenda turističke destinacije Tare je analiza imidža ove turističke destinacije i to je upravo predmet analize ovog rada. Analiza imidža obuhvata ispitivanje preferencija, stavova i ponašanja posetilaca ove turističke destinacije. Ovo istraživanje je eksploratorno, ali može biti korisna polazna osnova za dalja, obuhvatnija istraživanja na čijim rezultatima bi se bazirala i ozbiljnija analiza i donošenje relevantnih odluka.
Reference
Baloglu, S., Mccleary, K.W. (1999) A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4): 868
Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1): 97
Gallarza, G.M., Saura, G.I., Garcia, C.H. (2002) Destination image: Towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, vol. 29, br. 1
Geng-Qing, C.C., Qu, H. (2007) Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2009) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Rakić, M. (2010) Brendiranje planine Tare kao turističke destinacije. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarska teza
Soldić-Aleksić, J., Chroneos, K.B. (2009) Kvantitativne tehnike u istraživanju tržišta primena SPSS računarskog paketa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Unković, S.M., Zečević, B. (2005) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka