Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 172-182
Oblici privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku sa osvrtom na aktuelnu krivičnopravnu regulativu u domenu prouzrokovanja stečaja
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
Sažetak
Privredni kriminalitet, kao društveno-ekonomski fenomen osoben po dinamičnosti, "tamnoj brojci", te prilagodljivosti kako ekonomskim, tako i normativnim promenama, čine svi oblici kriminalnih aktivnosti koji deluju protiv ekonomskog sistema privrede jedne države. Privredni kriminalitet karakteriše izuzetna promenljivost oblika ispoljavanja. U radu su pored određenja pojma i osnovnih karakteristika privrednog kriminaliteta pojašnjeni i oblici privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku, kao i aktuelna krivičnopravna regulativa u Republici Srbiji u domenu prouzrokovanja stečaja. Takođe, bliže su predstavljena krivična dela prouzrokovanja stečaja i prouzrokovanja lažnog stečaja. Međutim, ne sme se zanemariti činjenica da privredni kriminalitet obuhvata pored krivičnih dela i privredne prestupe i prekršaje, te da je reč o veoma složenom fenomenu i obliku kriminalnog delovanja. Suprotstavljanje savremenim oblicima privrednog kriminaliteta podrazumeva savremeni krivičnopravni i kriminalistički pristup.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2009-2014) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011 -dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd-Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Bhusal, D.R. (2009) Economic Crime: Law and Legal Practice in the context of Nepal. Germany: Faculty of Economics and Business Administration of Chemnitz University of Technology, Inaugural dissertation
Bošković, M. (2009) Privredni kriminalitet. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija - sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Carić, M., Matijašević-Obradović, J. (2017) Privredni kriminalitet. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Cvetković, D., Mićović, M., Tomić, M. (2016) Criminal offences against economy in Serbia in period 2006-2010. u: Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Dani Arčibalda Rajsa, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, Tom I, 493-502
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Čolović, V., Milijević, N. (2004) Stečajni postupak - teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primjenu. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
di Nicola, A., Scartezzini, A. (2000) When Economic Crime Becomes Organised: The Role of Information Technologies: A Case Study. Current Issues in Criminal Justice, 11(3): 343-348
Đekić, M.D. (2016) Privredni kriminal i načini sprovođenja finansijske bezbednosti. Tehnika, vol. 71, br. 5, str. 782-786
Ivanović, R.A. (2009) Privredni kriminalitet i korupcija u Republici Srbiji. Kriminalističke teme, Sarajevo, Godište IX, br. 3-4, str. 153-172; Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V. (2003) Kriminologija. Niš: Pravni fakultet
Milivojević, L. (2011) Deca i kultura u Srbiji. Kultura, br. 130, str. 183-198
Milosavljević, A. (2016) Imovinsko-pravne posledice pokretanja stečajnog postupka u domaćem i uporednom pravu. Novi Sad: Univerzitet Edukons-Fakultet za evropske pravno-političke studije, doktorska disertacija
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2012) Organizovani privredni kriminalitet kao faktor ugrožavanja ekonomske bezbednosti. Ekonomski izazovi, vol. 1, br. 1, str. 87-99
Slijepčević, B.D. (2014) Pojam i pravne pretpostavke stečaja. u: Dragiša B. Slijepčević [ur.] Primena pojedinih instituta stečaja - zbornik radova, Beograd: Glosarijum, 7-35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904172M
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka