Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 55, br. 3, str. 148-170
Suzbijanje korupcije u Crnoj Gori
Ministarstvo odbrane Crne Gore, Služba za finansije i nabavke, Podgorica, Republika Crna Gora
Sažetak
Neizbežne posledice tranzicionih procesa, koji uz ostale probleme takođe nisu mimoišli Crnu Goru, ispoljavaju se u vidu poremećaja u funkcionisanju državnih institucija i pogoršanju socijalnih prilika, padu životnog standarda, sve većem broju siromašnih, visokoj stopi nezaposlenosti, porastu kriminaliteta i, posebno, u korupciji. Korupcija kao društveno zlo pustila je duboke korene u Crnoj Gori, a na to ukazuje činjenica da nezavisni eksperti Crnu Goru smatraju državom sa visokom stopom korupcije. S tim u vezi Svetska banka i drugi međunarodni subjekti ističu da postoje dva 'ključna izazova' sa kojima Crna Gora mora da se suoči na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji - slabo upravljanje i percepcija da postoji široko rasprostranjena korupcija. Polazeći od toga, nesporno je da borba protiv korupcije mora biti nacionalni interes, utoliko pre što je poznato da je smanjenje korupcije na društveno prihvatljiv nivo jedan od preduslova za evropske integracije, prvenstveno za članstvo u Evropskoj uniji. S druge strane, preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje korupcije je i međunarodna obaveza koja proizlazi iz međunarodnih konvencija koje je Crna Gora ratifikovala.
Reference
*** (2011) Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2014 godine i Akcioni plan za sprovođenje Strategije (za period 2010-2012 i 2012-2014). Beograd: Agencija za borbu protiv korupcije
*** (2007) Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - aktuelno stanje i mogućnosti unapređenja. Beograd: Policijska akademija
*** Izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti u 2010 godini
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Ćalović, V. (2008) Sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori od septembra 2006. do decembra 2007. godine - korupcija ili EU integracije. Podgorica: MANS
Ivović, M., Prlja, D., Delibašić, A., Kaludjerović, J. (2001) Antikorupcijski stubovi - Crna Gora. Podgorica: Transparency International
Kesić, Z. (2012) Teorijsko definisanje korupcije u policiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 134-150
Kešetović, Ž. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Milašinović, S. (2013) Implikacije korupcije na bezbjednost Crne Gore. Beograd: Zadužbina Andrejević
Nikolić, Đ. (2010) Oblici korupcije na carini. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 162-178
Ninčić, Ž. (2011) Korupcija i reagovanje države. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 125-147
Ratković, V. (2008) Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala kao dio ukupnih reformskih procesa u Crnoj Gori. Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, (1): 217-299
Sačić, Ž. (2001) Organizirani kriminal - metode suzbijanja. Zagreb: Informator
Teofilović, N. (2005) Korupcija kao oblik organizovanog kriminaliteta. u: Organizovani kriminalitet - stanje i mere zaštite, Zbornik radova, Beograd: MUP RS, 533-548
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka