Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 1, str. 176-188
Falsifikovanje platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminaliteta
Policijska uprava, Pančevo
Ključne reči: platna kartica; plastični novac; falsifikovanje platnih kartica; zloupotreba platnih kartica; kompjuterski kriminalitet
Sažetak
U radu se obrađuje jedan od pojavnih oblika kompjuterskog kriminaliteta vezan za platne kartice. Radi se o složenom obliku kriminaliteta koji obuhvata više drugih kriminalnih delatnosti i elemente drugih sličnih krivičnih dela, na koja se u radu ukazuje. Rad je smešten u okvir praktičnog postupanja organa unutrašnjih poslova u prepoznavanju, otkrivanju, rasvetljavanju i dokazivanju pojavnih oblika specifične i složene kriminalne delatnosti vezane za platne kartice u našoj zemlji u prvoj deceniji 21. veka. Cilj rada je da ukaže na kompleksno postupanje organa unutrašnjih poslova u ovoj oblasti i na primenu operativnih, operativno-taktičkih mera i radnji i istražnih radnji, to jest na krivično-procesno postupanje, kao i na sve probleme sa kojima se postupajući policijski službenici susreću u radu na navedenoj problematici.
Reference
*** (2005/2009) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Sl. gl. RS, 61/05, 104/09
*** (2007) Platne kartice, edukacioni materijal za predstavnike policije i pravosuđa. Privredna komora Srbije
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Banović, B. (2006) Elektronski dokazi. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 223-232
Đokić, Z. (2006) Falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 771-788
Ignjatović, Đ. (2006) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, M. (2006) Policija i pravosuđe Republike Srbije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 1, str. 43-60
Milošević, M. (2007) Aktuelni problemi suzbijanja kompjuterskog kriminala. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 1, str. 57-74
Tanjević, N. (2009) Kompjuterski kriminal - pravna zaštita na nacionalnom nivou. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 152-166
Urošević, V. (2010) Korišćenje internet servisa koji pružaju zloćudne programe kao uslugu pri izvršenju krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 177-197
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka