Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 1-2, str. 79-93
Strukturne transformacije - razvojni imperativ
aMinistry of Finance, Department of National Development, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
Ključne reči: strukturne transformacije; preradivačka industrija; konkurentska pozicija; strukturni razvojni problemi; makroekonomski okvir za industrijski razvoj; dinamičko preduzetništvo; regionalni razvoj industrije
Sažetak
Privredni rast nije moguć bez strukturnih promena. Privredna struktura jedne ekonomije zavisi od stepena razvoja i od njenih komparativnih industrijskih prednosti. Analiza reformskih iskustava pokazuje da su tranzicioni rezultati zavise kako od brzine sprovedenih reformi tako i od startne pozicije. Generalno, privredni rast je bio veći u onim tranzicionim ekonomijama kod kojih su reforme bile brže od onih sa strategijom postepenog razvoja. Kriza je u prvi plan istakla značaj industrijskih politika, posebno za tranzicione ekonomije. Razvojni imperativ srpske ekonomije predstavljaju strukturne promene prerađivačke industrije. Postojeća industrijska struktura odbacuje malu dodatu vrednost izvoznog karaktera. U radu je istaknut značaj tri težišta strukturnih transformacija: redefinisanje makroekonomskih politika u funkciji industrijskog razvoja, razvoj dinamičkog preduzetništva i regionalni razvoj industrije. Strukturne tranformacije su od ključnog značaja za realokaciju resursa u produktivnije grane privrede i obezbeđivanje prostora za osnivanje novih preduzeća i razvoj preduzetničkog sektora.
Reference
Aghion, P., Harmgart, H., Weisshaar, N. (2010) Fostering growth in CEE countries: A country-tailored approach to growth policy. EBRD, Working Paper, (118):
Bajec, J., i dr. (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. USAID
Chang, H.J. (1993) The political economy of industrial policy in Korea. Cambridge Journal of Economics, 17: 131-157
EBRD (2011) Transition reports
European Commission, DG for Enterprise and Industry (2011) European Competitiveness Report 2011. Brussels
European Commission, DG for Enterprise and Industry (2011) Member States competitiveness performance and policies: Reinforcing Competitiveness. Brussels, edition 2011
European Commission, DG Research and Innovative (2011) Innovation Union Competitiveness Report 2011. Brussels
European Commission (2010) Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission
Haraguchi, N., Rezonja, G. (2011) Emerging patterns of manufacturing structural change. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) Working Paper, No. 43
IMF (2011) World economic outlook: Slowing growth, rising risks. September
Jakopin, E., Bajec, J. (2009) Challenges of industrial development of Serbia. Panoeconomicus, vol. 56, br. 4, str. 507-525
Jakopin, E. (2010) Industrial transformation: Key to economic growth. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 1-2, str. 67-79
Ministarstvo finansija (2011) Izveštaj o razvoju Srbije 2010. Beograd
Ministarstvo finansija (2011) Razvoj preduzetništva u Srbiji 2010. Beograd
OECD, Directorate for Science, Technology and Industry (2001) Structural change and growth: Trends and policy implications. Paris
Polanyi, K. (2003) The great transformation. Belgrade: Filip Višnjić
Porter, M.E. (2008) The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, January-February, 86 (1), 78-93
Republički zavod za razvoj (2011) Strategija i politika razvoja industrije 2011-2020. Sl. glasnik
Rodrik, D. (2008) Industrial development: Some stylized facts and policy directions. u: OConnor D., Kjollerstrom M. [ur.] Industrial Development for the 21st Century, Hyderabad: Orion Printers
Syrquin, M. (1984) Resource reallocation and productivity growth. u: Syrquin, M., Taylor, L, Westphal, L.E. [ur.] Economic Structure and Performance, Academic Press. Chenery
World Bank (2011) Doing Business in 2012. Washington, DC
World Bank (2010) World Development Report. Washington DC
World Economic Forum (2011) The Global Competitiveness Report 2011/2012. New York: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1202079J
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2012.

Povezani članci

Ekon horizonti (2012)
Postkrizna realokacija faktora rasta
Jakopin Edvard

Ekonomika preduzeća (2010)
Transition balance of Serbian economy
Jakopin Edvard

Vojno delo (1996)
Težnje nekadašnjih i savremenih hegemonista da dominiraju privredom sveta
Jovašević Vladan

prikaži sve [69]