Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 46, br. 2, str. 167-182
Globalizacija na Balkanu - zona slobodne trgovine i perspektive privlačenja krupnih institucionalnih investitora na domaće tržište kapitala
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
S ciljem potpunijeg korišćenja potencijalno pozitivnih efekata koje slobodni trgovinski tokovi imaju na privredni razvoj, osam zemalja Jugoistočne Evrope je pristupilo osnivanju regionalne zone slobodne trgovine. Značajno povećanje tržišta, ukidanje carina i drugih izvoznih barijera pružaju povoljne prilike za rast i razvoj domaćih preduzeća. Štaviše, novi izvori rasta i razvoja za preduzeća u regionu, ali i intenzivirana konkurencija utiču na rast atraktivnosti regiona za krupne finansijske investitore iz inostranstva. Da bi se, s druge strane, maksimizirali pozitivni efekti dolaska krupnih ino-investitora na domaće tržište, veoma je važno raspolagati stabilnim i racionalnim finansijskim sistemom. S druge strane, postavlja se pitanje kako što efikasnije razviti za sada nerazvijeno domaće finansijsko tržište. Jedno od komplementarnih rešenja je osnivanje domaćih i privlačenje krupnih inostranih institucionalnih investitora radi značajnijeg povećanja likvidnosti tržišta kao osnovne determinante njegovog budućeg razvoja.
Reference
Bokros, L. (2001) A perspective of financial sector development in transition economies. u: Bokros L., Fleming A., Votava C. [ur.] Financial Transition in Europe and Central Asia-Challenges of the New Decade, Washington, DC: World Bank
Bortolotti, B., Fantini, M., Siniscalco, D. (2001) Privatisation: Politics, institutions and financial markets. Emerging Market Review
Claessens, S., Djankov, S., Klingebiel, D. (2001) Stock markets in transition economies. u: Bokros L., Fleming A., Votava C. [ur.] Financial Transition in Europe and Central Asia: Challenges of the New Decade, Washington, DC: World Bank
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Dabić, S.Đ. (2002) Postojeća infrastruktura tržišta akcija i modeli ukrupnjavanja vlasništva. u: Dabić S. [ur.] X Miločersko savetovanje 'Finansijska tržišta, korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva', Zbornik radova, 18-20 septembar, Beograd: Savez ekonomista Srbije, str. 18-20
Dostanić, G. (2003) Tržište kapitala - stanje danas pokazuje šta možemo očekivati sutra. u: Dabić S. [ur.] Miločerski ekonomski forum 'Posletranzicioni procesi', Miločer, septembar 17-19, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Fabozzi, F.J., Modigliani, F., Ferri, M.G. (2002) Foundations of financial markets and institutions. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Foley, B.J. (1998) Tržišta kapitala. Zagreb: Marketing-tehnologija
Fulghieri, P., Rovelli, R. (1998) Capital markets financial intermediaries and liquidity supply. Journal of Banking and Finance, 22, pp 1157-1179
Gorton, G., Winton, A. (2002) Financial intermediation. NBER Working Paper, May
Havrylyshyn, O., van Rooden, R. (2000) Institutions matter in transition, but so do policies. IMF Working Paper, March
International Monetary Fund (2001) World Economic Outlook. Washington, DC
Kawalec, S., Kluza, K. (2001) Challenges of financial system development in transition economies. u: Bokros L., Fleming A., Votava C. [ur.] Financial Transition in Europe and Central Asia-Challenges of the New Decade, Washington, DC: World Bank
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1996) Law and finance. NBER Working Paper, 5661, juli, str. 28
Larosiere, J. (2001) Transition economies in the evolving global financial markets. u: Bokros L., Fleming A., Votava C. [ur.] Financial Transition in Europe and Central Asia-Challenges of the New Decade, Washington, DC: World Bank
Lemierre, J. (2002) Eastern Europe-regional developments in the securities markets. www. exchange-handbook. co. uk
Mishkin, F.S. (1998) Financial markets and institutions. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Mishkin, F.S. (2002) The economics of money: Banking and financial markets. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Mizruchi, S.M., Stearns, L.B. (1995) Money, banking, and financial markets. u: Neil J. Smelser and Richard Swedberg [ur.] The Handbook of Economic Sociology, Princeton, NJ: Princeton University Press
Republički zavod za statistiku (2000-2001-2002-2003) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
UN Conference on Trade and Development (1999) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications
UN Conference on Trade and Development (2001) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications
UN Conference on Trade and Development (2003) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications
UN Conference on Trade and Development FDI database
World Bank (2000) World Development Report. Oxford, itd: Oxford University Press
World Trade Organization (2001) Annual Report. Geneva, www.wto.org
World Trade Organization (2002) Annual Report. Geneva, www.wto.org
World Trade Organization (2003) World Trade Report. Geneva, www.wto.org
World Trade Organization (2001) International trade statistics. Geneva, www.wto.org
World Trade Organization (2003) International trade statistics. Geneva, www.wto.org
World Trade Organization (2004) World trade 2003: Prospects for 2004. Press Realise, 373, 5 April
Živković, B., Đerić, A. (2003) Korporativno upravljanje i razvoj tržišta kapitala. u: Dabić S. [ur.] Miločerski ekonomski forum 'Posletranzicioni procesi', Miločer, septembar 17-19, Beograd: Savez ekonomista Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0402167R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.