Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 26, br. 4, str. 545-558
Globalizacija - implikacije na ekonomsku teoriju i tranziciju privrede Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Fenomen globalizacije predstavlja značajan izazov za ekonomsku nauku. U radu se prezentiraju različita poimanja ovog procesa i njegovih mogućih ishoda od strane vodećih škola ekonomske misli. U kontekstu globalizacije posmatra se i tranzicija srpske privrede i ukazuje na neka ključna ograničenja u njenom sprovođenju. S obzirom da su se hipoteze institucionalno-evolucione ekonomije pokazale kao posebno realistične u uslovima postsocijalističke transformacije, sugeriše se da ih treba u visokom stepenu uvažavati prilikom optimalne tranzicione putanje.
Reference
Boyd, G., ur. (1995) Competitive and cooperative macromanagement. Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
Drašković, V. (2001) Institucionalizacija i kvaziinstitucionalizacija u SRJ. Ekonomist, vol. 54, br. 3, str. 71-78
Feenstra, R.C. (1998) Integration of trade and disintegration of production in the global economy. J Econ Perspect, vol. 12, br. 4, str. 31-50
Hirst, P.Q., Thompson, G. (1999) Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance. Cambridge, itd: Polity Press
Hodgson, G.M. (2001) The evolution of capitalism from the perspective of institutional and evolutionary economics. u: Hodgson G., Itoh M. i Yokokowava N [ur.] Capitalism in evolution: Global contentions-East and West, Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
Hodgson, G.M., Itoh, M., Yokokowava, N., ur. (2001) Capitalism in evolution: Global contentions - East and West. Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
Itoh, M. (2001) The evolutionary spiral of capitalism: Globalization and neoliberalism. u: Hodgson G., Itoh M. i Yokokowava N [ur.] Capitalism in evolution: Global contentions-East and West, Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
Jakšić, M.P. (1997) Globalizacija i makroekonomska politika. u: Jakšić Miomir [ur.] Ekonomska politika stabilizacije, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 10-17
Kornai, J. (1995) Highway and byways: Studies on reform and post-Communist transition. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
Mitrović, B., Stefanović, Z. (2002) Neoinstitucionalna ekonomija i tranzicija. Računovodstvo, vol. 47, br. 7-8, str. 76-82
North, D.C. (1994) Economic performanse through time. American Economic Review, vol. 84, br. 3, str. 74-83
North, D.C. (1997) The contribution of the new institutional economics to an understanding of the transition problem. Helsinki: United Nations University - World Institute for Development Economics Research, (UNU/WIDWER Annual Lectures)
Nuti, D.M. (2002) Governing incomplete globalization. u: Economic science before the challenges of the XXI century, Sarajevo: Ekonomski fakultet
Obstfeld, O. (1998) The global capital market: Benefactor or menace?. Journal of Economic Perspectives, vol. 12 (Fall), str. 9-30
Perraton, J. (2001) The global economy-myths and realities. Cambridge Journal of Economics, 25
Radmilović, S. (2001) Tranzicija u tržišnu privredu je nešto mnogo više i teže od kreativne destrukcije ne tržišnog sistema. Ekonomist, vol. 54, br. 3, str. 27-35
Rodrik, D. (1998) Symposium on globalization in perspective: An introduction. J Econ Perspect, vol. 12, br. 4
Rowthorn, R. (2001) Where are the advanced economies going. u: Hodgson G., Itoh M. i Yokokowava N [ur.] Capitalism in evolution: Global contentions-East and West, Hants-Cheltenham, itd: Edward Elgar Publishing
UN Conference on Trade and Development (1997) Trade and Development Report. New York-Geneva: United Nations Publications
UN Conference on Trade and Development (1999) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.