Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 34, br. 3-4, str. 61-74
Globalizacija i Srbija
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: globalizacija; Srbija; elitizacija; sukobi; ideologija
Sažetak
U ovom radu razmatra se položaj Srbije u svetu nastalom nakon ujedinjenja Nemačke i raspada Sovjetskog saveza, pri čemu se zastupa teza da je globalizacija jedan od ključnih procesa za razumevanje tog problema. Pošto je konstantovano da je danas dominantan 'negativni' vid globalizacije ukazuje se na njegove štetne posledice, posebno u Srbiji, ali se naglašava presudna uloga i odgovornost srpske političke elite, koja je samu sebe označila kao 'socijalističku' i 'nacionalističku'. Sukob srpske ('izolacionisti') i svetske elite ('intervencionisti') prati se na dva nivoa: realno-materijalnom, koji je prikriven, a tiče se borbe za društvenu moć i parcijalne interese; i idealno-ideološkom, koji je otvoren i koji se pokazuje kao prividna borba za visoke vrednosti i ideale - ideologija 'odbrane nacionalnog suvereniteta' naspram ideologije 'univerzalnih demokratskih vrednosti i tekovina'. Ukazujući na nužnost suštinskih društvenih promena, ali i na velike poteškoće u njihovom pokretanju i realizovanju, autor skicira dva moguća puta daljih društvenih kretanja u Srbiji ('kontinuitetni' i 'diskontinuitetni') i naglašava da će pobeda jednog ili drugog odrediti sudbinu zemlje, ali da to neće zavisiti samo od odnosa unutrašnjih snaga, već i od dejstva spoljašnjih činilaca, kao i od nekih konkretnih, a sada teško predvidivih, istorijskih događaja.
Reference
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak / Profit over people: Neoliberalism and global order. Novi Sad: Svetovi
Duverger, M. (1980) Janus - dva lica Zapada. Zagreb: Globus
Etkinson, R. (1997) Začarani evropski krug. Novi Sad: Svetovi
Laš, K. (1996) Pobuna elita i izdaja demokratije. Novi Sad: Svetovi
Tripković, M. (1999) Pusto polje. Novi Sad: Matica srpska
Tripković, M.B. (1997) Elitizacija, politizacija i kriminalizacija Srbije i Jugoslavije. Gledišta, vol. 38, br. 1-6, str. 17-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0003061T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociološki pregled (2004)
Društvene institucije i kulturni identitet
Mitrović Milovan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Orlić Ranko

Gl Adv komore Vojvodine (2018)
Patronat nad pravosuđem - povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije
Beljanski Slobodan

prikaži sve [63]