Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 24, br. 3-4, str. 193-216
Kritika neoliberalizma kao ideologije bez alternativnog poretka - ili: o mogućnosti angažovanog intelektualca danas
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Ključne reči: neoliberalizam; mondijalizacija; globalizacija; intelektualni angažman
Sažetak
Rad predstavlja opširan prikaz ideja sadržanih u knjizi savremenog francuskog sociologa, Pjera Burdijea, 'Signalna svetla (Prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji)'. Prezentujući i komentarišući Burdijeove ideje autor istovremeno iznosi sopstvene refleksije o neoliberalnoj mondijalizaciji i globalizaciji, kao i mogućnosti autentičnog angažovanja intelektualca u našem vremenu.
Reference
Akvinski Toma, Sv. (1990) O državi. Zagreb: Globus
Aristotel (1970) Politika. Beograd: Kultura
Bloch, E. (1979) Politička mjerenja. Sarajevo
Burdije, P. (1999) Signalna svetla - prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak / Profit over people: Neoliberalism and global order. Novi Sad: Svetovi
Encensberger, H.M. (1980) Nemačka, Nemačka između ostalog. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Encensberger, H.M. (1992) Ogledi. Novi Sad
Habermas, J. (1980) Teorija i praksa - socijalnofilozofske studije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Heler, A.F. (1985) Filozofija levog radikalizma. Beograd: Mladost
Kami, A. (1976) Međunarodna demokratija i diktatura. CAMUS, Zagreb
Kant, I. (1974) Večni mir. u: Basta Danilo N. [ur.] Kant: Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države, Beograd: Ideje
Malrauks, A. (1971) Hrastovi koje obaraju. Zagreb
Mandel, E. (1977) Evropa rada i Evropa kapitala. Marksizam u svetu, br. 6
Markuze, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije - rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva. Sarajevo: Veselin Masleša
Nehru, D. (1952) Osvajanje sveta ili udruživanje sveta. u: Otkriće Indije, Beograd
Vidojević, Z.S. (1997) Tranzicija, restauracija i neototalitarizam. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Volter, F.M.A. (1973) Filozofski rečnik. Novi Sad: Matica srpska
Vujadinović-Milinković, D.O. (1988) Teorija radikalnih potreba - Budimpeštanska škola. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.