Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2005, br. 14, str. 39-50
Geneza i perspektive politike konkurencije EU
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Politika konkurencije EU je jedna od najsloženijih i najkontroverznijih politika EU, koja u svom usmerenju prema de facto jedinstvenom tržištu EU prevazilazi interese i politike firmi, interesnih grupa i zemalja članica. Takođe, politika konkurencije EU predstavlja ključni element koherentne i integrativne politike jačanja konkurentnosti evropske industrije i ostvarivanja ciljeva Lisabonske agende. Iako je predmet sve brojnijih ekonomskih razmatranja, njene osnove se nalaze u komunitarnom pravu zbog čega se moraju uvažavati ograničenja koje nameće njen legislative okvir. Danas, politika konkurencije EU je u procesu racionalizacija i modernizacije koji podrazumeva značajno ograničenje javnog intervencionizma i pomeranje njenog primarnog fokusa prema ekonomskoj logici i primeni na nacionalnom nivou.
Reference
Cini, M., Mcgowan, L. (1998) Competition policy in the European Union. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Commission of the European Communities (2004) Communication from the Commission: A pro-active competition policy for a competitive Europe. Brussels, 20. 4., COM 293 final
Commission of the European Communities (2005) Report from the Commission: Report on competition policy 2004. Brussels, 17. 6., SEC 805 final
el-Agraa Ali, M. (2004) The European Union: Economics and policies. Harlow: Financial Times
Jovanović, M.N. (2004) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet
Molle, W. (2001) The economics of European integration. Aldershot, itd: Ashgate Publishing
Vukadinović, R.D. (2001) Pravo Evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Strani pravni život (1999)
Bazični koncept evropske unije i evropskog prava
Spasić Ivanka

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Makroekonomski aspekti agro-ekoloških mera u EU
Popović Goran

Pravo - teorija i praksa (2009)
Ekonomska politika Evropske unije
Marković Slobodan, i dr.

prikaži sve [126]