Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 3, str. 473-510
Privremena uprava Ujedinjenih Nacija na Kosovu i Metohiji i zaštita imovinskih prava
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresadimit_yu@yahoo.com
Ključne reči: UNMIK; Kosovo i Metohija; imovinska prava; zakonodavna ovlašćenja; zaštita stečenih imovinskih prava; međunarodnopravna odgovornost
Sažetak
Sa internacionalizacijom teritorije Kosova i Metohije otvoreno je mnoštvo međunarodnopravnih pitanja. Jedno je svakako vezano za mogućnost izmena svojinskih prava od strane privremene međunarodne uprave (UNMIK-a). U politici i praksi, institucije međunarodne uprave i privremeni organi lokalne samouprave trebali bi da se rukovode potrebom za unapređenjem koegzistencije davanjem podrške pomirenju između različitih zajednica i stvaranjem relevantnih uslova kojima se omogućava očuvanje njihovog identiteta kolektivnih i individualnih prava. Budući da će rešenje statusa Kosova i Metohije zavisiti od mera koje je misija UN preduzela na planu institucionalne rekonstrukcije i zaštite i unapređenja osnovnih ljudskih prava i sloboda, u studiji je prioritet dat utvrđivanju domašaja donetih zakonodavnih akata, kao i ovlašćenja koje UNMIK iskoristio u pogledu raspolaganja državnom, društvenom i privatnom imovinom. Ako se pođe od pretpostavke da se sa internacionalizacijom Kosova i Metohije vrši međunarodnim pravom definisan proces transfera ili podele državnih nadležnosti u vremenu i prostoru, realno bi bilo očekivati da imovinska prava opstanu. Poštovanje stečenih imovinskih prava predstavlja fundamentalnu osnovu na čijim postavkama počiva veći deo savremenih pravnih sistema. Sama činjenica da li postoji ili ne postoji adekvatan mehanizam za priznanje i konvalidaciju imovinskih prava unutar pravnog sistema Kosova i Metohije nezavisna je od činjenice njihovog postojanja. Usvojeni pravni akti UNMIK-a sadrže institucionalne pretpostavke za aktiviranje sudskih, upravnih i drugih vidova pravne pomoći. Iako UNMIK zakonodavstvo predstavlja formalnu garanciju za ostvarivanje imovinskih prava u svetlu realnih događanja, valja ga interpretirati na način da ne prevazilazi opšta pravila međunarodnog prava čije se granice utvrđuju prema principu - ex injuria ius non oritur. Rasvetljavanje "deregulacije" imovinskih prava može biti celishodno i kod aktuelnih pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije i predloga Republike Srbije za prihvatanjem višeg stepena decentralizacije. Zahtev za ukidanjem zakonodavstva koje je uzrok pravnih nevolja i donošenje novih, usaglašenih propisa, kojim bi se uredile postojeće pravne situacije, a pravna stanja regulisala na bazi restitucije prava, predstavljao bi valjan put ka ispravljanju nepravdi i uspostavljanju vladavine prava. Time bi se ujedno ublažile negativne posledice izazvane oneroznim aktima međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji. Iako je put prelaza ka demokratskom društvu sam po sebi trnovit i bolan, budućnost bi pokazala da se sa sporazumnom zakonodavnom politikom mogu ostvariti realne pretpostavke za rešavanje svih zaostalih problema iz prošlosti.
Reference
*** UN Security Council Resolution 1244 on Kosovo. Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999, United Nations Documents S/RES/1244. Internet: http://www.unint/usa/sres1244.htm 17/10/2005
*** (2002) Osnovi političke platforme demokratske decentralizacije na Kosovu i Metohiji i jačanja samouprave lokalnih, nacionalnih i regionalnih zajednica. Koordinacioni centar SCG i Republike Srbije, http://www.kc.gov.yu/A-latinica/naslovi/2004/arhiva-naslova-2004.html 20/01/2006
*** (2004) Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2003. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
*** (2005) Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2004. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
*** (2004) Report to the secretary general of the United Nations: Summary and recommendations. Brussels: United Nations, Document S/2004/932, Annex I, 15 July, str. 4
*** (1995-1999) Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99
*** (1999) Agreement on political principles between the FRY and EU and Russian envoys, Martii Ahtisaari and Victor Tchernomyrdine. 3 June 1999, United Nations Documents S/1999/649
*** (2004) Zakon o regulativi energije. br. 9 od 29. aprila
*** (2004) Draft strategy of the privatization department of the Kosovo trust agency. April, str. 4
*** (2004) Collapse on Kosovo. Report of ICG, n° 155, 22 April, str. 6
*** Zakon o stambenim odnosima. Službeni list SAP Kosovo, br. 11/83, 29/86, 42/86
*** (1999) Military technical agreement between the International security force (KFOR) and the Governments of FRY and Republic of Serbia, Kumanovo. International Legal Materials, n° 38, str. 14
*** (1992) Zakon o stanovanju iz 1992. godine. Službeni list Republike Srbije, br. 50
*** (1989) Zakon o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. Službeni glasnik SRS, br. 30/89, 42/89
*** (1991) Zakon o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (1980-1990) Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 6/80, 36/90
*** (1981-1988) Zakon o prenosu nekretnina. Službeni list SAP Kosovo, br. 45/81, 29/86, 26/88
*** (2003) Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda 26. decembra 2003. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (1999) Report of the secretary-general on the United Nations interim administration mission in Kosovo. United Nations, Document S/1999/779, 12 July, para. 10
*** (2002) Ljudska prava u Jugoslaviji 2001. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Aćimović, L. (2001) Svet i jugoslovenska kriza. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava
Bowett, D.W. (1964) United Nations forces: A legal study of United Nations practice. London, str. 103-104, 306-307
Gams, A. (1948) Pojam imovine u građanskom pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4
Gams, A. (1991) Svojina. Beograd: Naučna knjiga
Gomien, D. (1996) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Knoll, B. (2002) UN Imperium: Horizontal and vertical transfer of effective control and the concept of residual sovereignty in 'internationalized' territories. Austrian Review of International Law and European Law, vol. 7, str. 3-52
Lauterpacht, H. (1934) The development of international law by permanent court of international justice
Marshall, D., Inglis, S. (2003) The disempowerment of human rights-based justice in the United Nations mission in Kosovo. Harvard Human Rights Journal, vol. 16, str. 95, 114
Miščević, T.N. (1998) Ombudsman Evropske Unije i zaštita prava individualnih subjekata. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 45, br. 3, str. 119-136
Obradović, K. (2000) Odgovornost država za međunarodne protiv pravne čine. Beograd
Ombudsperson institucija na Kosovu (2004) Četvrti godišnji izveštaj Ombudsperson institucije na Kosovu 2003-2004, upućen Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara. str. 8, Internet: www.ombudspersonkosovo.org. 2/2/2006
Perazić, G.Đ. (2001) Rambuje ili rat - međunarodnopravna dilema. Beograd: NIC 'Vojska'
Skupština Kosova (2004) Zakon o vodama. br. 24, 8. jul
Skupština Kosova (2003) Zakon o šumama. br. 3, 13. februar
Skupština Kosova (2004) Zakon protiv diskriminacije. UNMIK-ova uredba br. 2004/32
The Office of the High Commissioner for Human Rights (1998) Guiding principles on internal displacement. UN Commission on Human Rights Document, E/CN.4/1998/53/Add.2
UNMIK European Union Pillar (2004) Kosovo outlook. May, str. 17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka