Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 12, br. 3, str. 133-143
Specifičnosti alternativnih mera (vaspitni nalozi) u krivičnom zakonodavstvu Srbije
ATP "Morava", Vrnjačka banja
Sažetak
Sve do donošenja Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, krivična materija koja reguliše oblast maloletničke delikvencije bila je podeljena u više zakona (KZ, ZKP ZIKS). Kako u krivičnoj teoriji, tako i u pravosudnoj praksi, osetila se potreba za objedinjavanjem svih propisa koji regulišu oblast maloletničke delikvencije u jedan jedinstven zakon. Inspirisani ovakvim nastojanjima, kao i rešenjima u uporednom pravu, sačinjen je novi Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je stupio na snagu 01.01.2006. godine. Uvedene su novine u sistemu mera prema maloletnicima (vaspitni nalozi), kojima se skreće krivični postupak i želi se resocijativno uticati na maloletnika sa ciljem da se maloletnik ne sprovodi kroz krivični postupak.
Reference
Ansel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih (kaznenih) zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope i Evropske komisije, knjiga I
Jovašević, D. (2007) Novine u krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 15-23
Jovašević, D. (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica - sa komentarom. Beograd: Službeni list
Lazarević, L.V., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Lazin, Ž. (2006) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, sa obrazloženjem za donošenje Zakona. Beograd: Pravno istraživački centar
Matić, O. (1974) Ispitivanje ličnosti maloletnih delinkvenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine - opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka