Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, br. 1, str. 183-200
Zakonodavstvo Sjedinjenih Američkih Država u vezi terorističkih dela
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Beograd, Srbija

e-adresakilik@ptt.rs
Ključne reči: terorizam; SAD; 11.septembar; strogi zakoni
Sažetak
U ovom radu, autorka daje osnovni prikaz zakonodavstva SAD u vezi sa terorističkim delima. U tom smislu, autorka daje prikaz odredba krivičnog zakonodavstva većeg broja američkih država, kao na primer Arkanzas Kalifornija, Delaver, Džordžija, Havaji, Ajova, Kanzas, itd. Autorka konstatuje da su zakoni u SAD sve do 11.septembra bili ne tako strogi, ali da taj datum, kada je u napadu na Njujork stradalo oko 5.000 ljudi, predstavlja prekretnicu i da zakonodavstvo u SAD po pitanju terorizma, od tada postaje znatno strožije.
Reference
*** (1968) Ljudske slobode i prava - deklaracije i osnovni dokumenti. Beograd
*** (1882) Postupanje sa maloletnim prestupnicima u Engleskoj. Porota, Beograd, III, str. 9
Aćimović, M.M. (1966) Subjektivni elemenat krivičnog dela u američkom pravu. Beograd
Aćimović, M.M. (1958) Zloupotreba branilačkog položaja u engleskom krivičnom pravu. Jugoslovenska advokatura, broj 3, str. 34
Aćimović, M.M. (1966) Slučaj Miranda - nedavna odluka Vrhovnog suda SAD o pravu svakog okrivljenog na branioca od prvog trenutka ispitivanja. Jugoslovenska advokatura, broj 3-4, str. 70
Avakumović, J.Đ. (1887) Krađa, ulomak iz engleskog kaznenog prava. Branič, Beograd, broj 1, str. 11
Avakumović, Jov.Đ. (1885) Engleska, francuska i srpska porota. Beograd
Damaška, M. (1957) Novi engleski zakon o krivičnim djelima lišenja života. Naša zakonitost, Zagreb, broj 5-8, str. 306
Damaška, M. (1966) Pokusno ukidanje smrtne kazne u Velikoj Britaniji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, broj 1, str. 74
Hadži-Vidanović, V., Milanović, M., ur. (2005) Međunarodno javno pravo zbirka dokumenata. Beograd
Jakovljević, D.S. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Milićević, V. (1935) Međunarodna policija i Konvencija za suzbijanje međunarodnog terorizma. Beograd
Mršević, Z.Ž. (1993) Actus reus i mens rea kod engleskog krivičnog dela krađe. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 79, br. 1, str. 65-79
Savić, P. (1973) Krivični proces Engleske. Glasnik advokatske komore APV, Novi Sad, broj 8-9, str. 35
Starčević, M., ur. (1999) Izvori međunarodnog humanitarnog prava. Beograd
Šilović, J. (1898) Reforma engleskog kaznenog postupnika. Mjesečnik, Zagreb, broj 2., str. 96
Todorović, Đ. (1913) O mladim prestupnicima (juvenile offenders) u engleskom zakonodavstvu. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, broj 4, str. 311; broj 5-6, str. 422
Tomašević, G. (1973) Neke značajke krivičnog pravosuđa i toka krivičnog postupka u Engleskoj i SAD. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, str. 225
Vasilijević, V., ur. (1991) Prava čoveka - zbornik dokumenata o pravima čoveka. Beograd
Yonah, A., Nanes, A.S., ur. (1986) Legislative responses to terrorism. Dordrecht - Boston - Lancaster
Zlatarić, B. (1953) Nešto o advokaturi u Engleskoj. Odvjetnik, Zagreb, broj 2, str. 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka