Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 11, br. 2, str. 29-43
Doprinos međunarodnog prava naporima u suzbijanju međunarodnog terorizma
Akademija za diplomatiju i bezbednost
Sažetak
Rad je posvećen analizi međunarodno pravnih antiterorističkih dokumenata i njihovoj implementaciji. Analizirani su međunarodne konvencije koje su definisale i usvojile UN, njihova uloga i značaj u antiterorističkim aktivnostima. Ukazano je na značaj pomenutih dokumenata kao i na probleme njihove implementacije. Dakle, autor dokazuje da Konvencije, Rezolucije i os- tala pravna dokumenta nisu ostvarili očekivane rezultate, makar onih država kojima je od neprocenjive važnosti efikasna antiteroristička borba kako na unutrašnjem tako i globalnom planu. Ukazano je na probleme zbog nepostojanja opšte prihvatljive definicije terorizma, jer prema postojećem međunarodno pravnom okviru za kontrolu terorizma može se interpretirati kritička analiza sa nekoliko aspekata. Prvo, postoje poteškoće u proceni šta je predmet kriminalizacije kroz definisanje terorizma. Drugi problem postojećeg pravnog okvira je u tome što konvencije favorizuju delovanje nacionalnih tela i ne omogućuju eksteritorijalnu jurisdikciju. Dakle, ako država odluči da ne izruči pojedince ili grupe optužene za dela u drugoj državi, država koja ih traži ne može ostvariti cilj, jer državi koja odbije izručenje ne prete konkretne sankcije. I treći problem je u tome što opšta priroda konvencija ostavlja državama neopravdano velike slobode u njihovoj interpretaciji i primeni. Autor na kraju smatra da Organizacija UN mora imati mnogo značajniju ulogu u antiterorističkoj borbi i izboriti se za opšte prihvatljivu definiciju terorizma.
Reference
Anderson, S., Sloan, S. (1995) Historical dictionary of terrorism. Metuchen: Scarecrow Press
Avramov, S. (1986) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Babović, B. (1989) Interpol protiv terorizma. Beograd: Naučna knjiga
Barnaby, F. (1997) Instruments of terror: Mass destruction has been so easy. London: Vision
Dimitrijević, V. (1982) Utočište na teritoriji starane države - teritorijalni azil. Beograd: Radnička štampa
Dimitrijević, V.B. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Gaćinović, R.Đ. (1998) Savremeni terorizam. Beograd: GrafoMark
Gaćinović, R.Đ. (2005) Terorizam. Beograd: Draslar partner
Jakovljević, D.S. (1997) Terorizam s gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Owen, B. (1994) Buduće lice terorizma. The Futurist
Pluchinsy, D.A. (1992) Evropski terorizam. Washington, DC: Brasseys
Srdanović, B.R. (2002) Međunarodni terorizam. Beograd: Službeni list SRJ
Taylor, M., Horgan, J., ur. (2003) Terorizam i budućnost. Zagreb: Golden marketing
Tomaševski, K. (1980) Terorizam u suveremenom svijetu. Zagreb
Tomaševski, K. (1983) Izazov terorizma - problemi suzbijanja terorizma u međunarodnoj zajednici. Beograd, itd: Mladost
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
Whittaker, D.J. (2004) Terrorists and Terrorism in the Contemporary World. London: Routledge
Wilkinson, P. (2002) Terorizam protiv demokracije - odgovor liberalne države. Zagreb: Golden markering
Zlatarević, B. (1974) Otmice aviona. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka