Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 3, str. 65-80
Krizno odlučivanje i bezbednost u vazdušnom saobraćaju - studija slučaja '11. septembar 2001. godine'
Nikola Tesla Airport, Belgrade

e-adresaana_juzbasic@yahoo.com
Ključne reči: crisis decision-making; air transport; security; terrorist attack
Sažetak
Tokom terorističkog napada 11. septembra 2001. godine, Al Kaida je iskoristila slabosti tadašnjeg sistema bezbednosti vazdušnog saobraćaja SAD i izazvala događaj koji je za posledicu imao veliki broj ljudskih žrtava i ogromnu materijalnu štetu u celokupnoj avio-privredi. Osim toga, postoje i dugoročne reperkusije i sistemske promene usled ovih događaja. U radu su opisane društvenoekonomske posledice tog terorističkog napada na vazdušni saobraćaj. Posebna pažnja je posvećena promenama u sistemu bezbednosti, kao posledici nemoći vazduhoplovnih vlasti da spreče taj događaj i umanje štetu. Rad sadrži pregled praktičnog odlučivanja tokom upravljanja krizom i mera preduzetih tokom i nakon terorističkog napada. Obrađeno je operativno, taktičko i strateško odlučivanje za vazduhoplovnu privredu širom sveta koje je u vezi sa događajima 11. septembra 2001. godine.
Reference
*** (2002) Policy statement in the field of civil aviation facilitation. Pari: ECAC, CEAC Doc. br. 30, 11th ed
*** (2006) Annex 17 to the convention on international civil aviation security. Montreal: ICAO
Abeyratne, R.I.R. (2004) Aviation in crisis. Aldershot: Ashgate Publishing
Bajagić, M., Kešetović, Ž. (2004) Rethinking security. u: G.Meško, M.Pagon and B.Dobovšek [ur.] Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, Maribor: Faculty of Criminal Justice, str. 711-723
Couglin, C., i dr. (2002) Aviation security and terrorism: A review of the economic issues. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 84(5). 9-24. Jun. 28. 2010. from http://research.stlouisfed.org/wp/2002/2002-009.pdf
Ellias, B. (2005) Aviation security: Related findings and recommendation of the 9/11 commission. Washington, DC: The Library of Congress, CRS Report for Congress, Jul. 26. 2010. from http://fpc.state.gov/documents/organization/46482.pdf
Harrison, J. (2009) International aviation and terrorism: Evolving threats, evolving security. New York: Routledge
Ilijić, L. (2008) Terorizam - pojam i karakteristike. Socijalna misao, vol. 15, br. 2, str. 147-160
Jakovljević, V. (2006) Sistem civilne odbrane. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Kešetović, Ž. (2008) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Larsson, S., Olsson, E., Ramberg, B. (2005) Crisis Decision Making in the European Union. Stockholm: Swedish National Defence College
Malešič, M. (2003) Upravljanje u krizi. Međunarodne studije, 3(1) 51-70
Mcmahon, M. (2007) Career coach: Decision making. United Kingdom: Pulse
Ostojić, N. (2002) Perspektive borbe protiv međunarodnog terorizma. Beograd: Artel Geopolitika
Petrović, D. (2005) Terorizam - moderni pristup u formulisanju njegovog smisla i suštine. u: Bejatović, S. [ur.] Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije, Pravni fakultet, 97-128
Poole, R. (2002) Improving airport passenger screening. Los Angeles: Reason Foundation
Poole, R. (2006) Airport security: Time for a new model. Los Angeles: Reason Foundation
Poole, R. (2008) Toward risk-based aviation security policy. Los Angeles: Reason Foundation, Jun. 12. 2010., www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP200823.pdf
Rapoport, D. (2009) Terrorism, Critical Concepts in Political Science. London: Routledge, Vol. 1
Simeunović, D. (2009) Terorizam - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2010) The 9/11 Commisson Report. [Electronic version]. New York: Norton
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka