Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 7, br. 2, str. 275-292
Moć i nemoć kriznog menadžmenta u suočavanju sa modernim krizama
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresasrdjan.milasinovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: moderna kriza; fundamentalna kriza; krizni menadžment
Sažetak
Krize predstavljaju konstantu društvene istorije. Sa napretkom ljudskog saznanja porasla su i sposobnosti za upravljanje krizama. Međutim, istovremeno u savremenom globalnom, povezanom, međuzavisnom visokotehnološkom okruženju u kome su svi procesi ubrzani, menja se priroda kriza i one dobijaju sasvim nove karakteristike. Bilo da se nazivaju modernim ili fundamentalnim, ove krize stavljaju krizne menadžere na ozbiljan ispit, pokazujući ograničene domete tradicionalnog promišljanja krize i nemoć, pa i kontraproduktivnost klasičnih alata kriznog menadžmenta. Nužno se nameće potreba kreativnog multidisciplinarnog pristupa i traženja novih odgovora na ovu novu vrstu kriza.
Reference
Arjen, B., Lagadec, P. (2000) Preparing for the future: Critical challenges in crisis management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 8(4): 185
Avgustin, A. (1982) O Božjoj državi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Beck, U. (1992) Risk society: Towards a new modernity. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Boin, A., t'Hart P. (2003) Public leadership in times of crisis: Mission impossible. Public Administration Review, Vol. 63, No. 5
Boin, A., Kofman-Bos, C., Overdijk, W. (2004) Crisis simulations: Exploring tomorrow' s vulnerabilities and threats. Simulation & Gaming, 35(3): 378
Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2005) The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge: Cambridge University Press
Gundel, S. (2005) Towards a new typology of crises. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 13, br. 3
Hart, P., Rosenthal, U., Kouzmin, A. (1993) Crisis Decision Making: The Centralization Thesis Revisited. Administration & Society, 25(1): 12
Kešetović, Ž. (2008) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Milašinović, S., Kešetović, Ž. (2008) Kriza i krizni menadžment - prilog konceptualnom i terminološkom razgraničenju. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 167-185
Milašinović, S., Kešetović, Ž. (2009) Krizni menadžment. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mitroff, I.I., Alpaslan, M.C. (2003) Preparing for evil. Harvard Business Review, vol. 81, br. 4
Quarantelli, E. (2001) Another selective look at future social crises: Some aspects of which we can already see in the present. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 9., Dec
Turner, B.A. (1992) Stepping into the same river twice: Learning to handle unique management problems. u: Inaugural Lectures 2, Middlesex University
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka