Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 180-185
Socio-etički aspekti procesa donošenja odluka u organizacijama sveta rada
Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresammiljevic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: poslovno odlučivanje; etika
Sažetak
Uticaj globalizacije na strukturu i funkcionisanje organizacija sveta rada u savremenim okolnostima i društvenim uslovima, najviše se ogleda u preslikavanju modela donošenja odluka na nadnacionalnom planu, u polje poslovne ekonomije. Ovo preslikavanje ogleda se u promeni načina donošenja odluka, drugačijim vidovima sprovođenja donetih odluka, ali i drugačijim načinima kontrole. Posebno važnu ulogu u procesu donošenja odluka imaju etički principi, vrednosti i norme unutar same organizacije, koji mogu kvalitativno uticati na ovaj proces.
Reference
Damjanović, M. (1982) Organizacija i upravljanje. Beograd: Fakultet političkih nauka - Institut za političke studije
Draker, P. (2006) Draker iz dana u dan. Novi Sad: Adižes
Drucker, P.F. (1954) The practice of management. New York, itd: Harper and Row
Gidens, E. (2007) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Miljević, M. (2008) Poslovna etika i komuniciranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2002) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Stiglic, D. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Porodica, škola, grupe vršnjaka i kriminalitet
Miuca Marija

Sociologija (2007)
Antinomije 'paralelnog' kosovskog društva
Šutović Milojica

Sociologija (2007)
Moralna panika i film
Maširević Ljubomir

prikaži sve [112]