Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 2, str. 185-194
Uvođenje marketinga u obrazovanje
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: obrazovanje; marketing; institucije
Sažetak
Relativno novo područje poslovne ekonomije, marketing je od posebnog značaja za preduzeća koja se bave privrednom delatnošću. Poslednjih godina i neprofitni sektor uviđa potrebu za organizovanje aktivnosti usmerenih na plasman svojih 'usluga'. Stoga, obrazovne institucije širom sveta uvode marketing u svoje poslovanje. Jedan od vrlo važnih razloga sve većeg upliva marketinga u obrazovanje je i sve manje upisanih polaznika u obrazovne institucije, što ima za posledicu ukidanje nekih od njih. Kako se u osnovi marketinga nalaze potrebe potrošača/korisnika, zadatak ovih institucija je da permanentno prate potrebe i želje svojih studenata. Od njihovog (ne)zadovoljstva zavisi glas koji će oni širiti o instituciji, što posredno utiče na konstruisanje imidža iste.
Reference
Bartels, R. (1976) The history of marketing thought. Indianola, Columbus, OH
Drucker, P.F. (1954) The practice of management. New York, itd: Harper and Row
Gajić, J. (2011) Merenje satisfakcije studenata u visokom obrazovanju. Marketing, vol. 42, br. 1, str. 71-80
Gašović, M. (2009) Teorijske pretpostavke primene marketinga u neprofitnim organizacijama. Montenegrin Journal of Economics, vol. 9, br. 5, str. 111-115
Glišović, J. (2003) Razvoj marketing koncepcije u obrazovnim institucijama. Teme, vol. 27, br. 2, str. 245-258
Kotler, P. (2005) The role played by the broadening of marketing movement in the history of marketing thought. Journal of Public Policy & Marketing, vol. 24 Issue 1, Spring, str. 114-116
Kotler, P., Levy, S.J. (1969) Broadening the concept of marketing. J Mark, 33(1): 10-5
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Kotler, P.J., Fox, K. (1995) Strategic marketing for educational institutions. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Levitt, T. (1983) The marketing imagination. New York: Free Press
Milisavljević, M. (2001) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Miljković, J., Kovačević, J.M. (2011) Elementi marketing miksa kao činioci izbora visokoobrazovne institucije. Andragoške studije, br. 1, str. 135-156
Rodić, V. (2011) Primena marketinga u visokoobrazovnim institucijama. u: Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja(IX), Sremski Karlovci
Trnavčević, A., Zupanc, G.R. (2000) Marketing v izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje
Vasiljev, S. (2005) Marketing principi. Novi Sad: Prometej
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet -Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.