Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 30, br. 2, str. 279-289
Kulturalna raznolikost mehanizama motivacije
Ministarstvo finansija, Beograd

e-adresaJelena.Ilic@trezor.sr.gov.yu
Ključne reči: ljudski resursi; interna motivacija; multikulturalizam; timovi
Sažetak
Savremeni uslovi poslovanja podrazumevaju intenzivnu eksploataciju informacione tehnologije, kulturalno-diversifikovano interno i eksterno okruženje poslovnih subjekata, učestalu pojavu internacionalnih alijansi u cilju proširenja postojećih organizacionih znanja. Izvori konkurentske prednosti se polako, ali sigurno, prenose na ljudske resurse. Klasične relacije između menadžera i zaposlenih se značajno menjaju. Danas, više nego ikada, kompanije uvode nove forme rada i organizacionog dizajna, a sve u cilju aktiviranja internih motivatora zaposlenih – nemenadžera. Menja se i tradicionalna uloga lidera. Pristup hijerarhijskog liderstva nije opravdan u radnoj atmosferi, koja je orijentisana na funkcionisanje timova. Prisustvo poslovnih sistema na globalnom tržištu zahteva sve veće angažovanje lokalnog stanovništva, kako u operativnim, tako i u menadžment aktivnostima. Međutim kulturalnu različitost ljudskih resursa ne treba interpretirati pogrešno. Uz pravilno odabrane i primenjene motivacione mere, na duži rok posmatrano ostvaruju se pozitivni efekti koegzistencije različitih kultura.
Reference
Bono, J., Judge, T. (2003) Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders. Academy of Management Journal, vol. 46, Issue 5, Oct
Dehler, G., Welsh, A. (1994) Spirituality and organizational transformation. Journal of Managerial Psychology, vol. 9, Issue 6, str. 20
Deresky, H. (2003) International management. Prentice Hall
Draker, P.F. (1995) Menadžment za budućnost - devedesete i vreme koje dolazi. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Drucker, P.F. (1986) The practice of management. New York, itd: Harper and Row
Fan, P., Zigang, Z. (2004) Cross-cultural challenges when doing business in China. Singapore Management Review, vol. 26, Iss 1, 81
Fedor, K., Werther, W. (1995) Making sense of cultural factors in International alliances. Organizational Dynamics, vol. 23, Issue 4. Spring
Greenberg, J., Baron, R. (1995) Behaviour in organizations. Prentice Hall, Inc
Harington, J. (2003) Take a look inside. Incentive, vol. 177., Issue 11., str. 16., Nov
Janićijević, N.D. (1997) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Novi Sad: Ulixes
Kondo, J. (1997) Motivacija, kreativnost i kontrola kvaliteta - japanska perspektiva. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Lane, H., di Stefano, J., Maznevski, M. (1997) International management behavior. Blackwell Publishers
Mcgregor, D. (1966) Leadership and motivation. Massachusetts Institute of Technology
Shung, J.S., Jing, Z. (2003) Transformational leadership, conservation and creativity: Evidence from Korea. Academy of Management Journal, vol. 46, Issue 6, Dec
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.