Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, br. 57, str. 185-203
Sudska zaštita ustavom utvrđenih prava povređenih pojedinačnim aktima
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Projekat:
XXI vek - vek usluga i Uslužnog prava (MPNTR - 179012)

Ključne reči: naučno delo profesora Slavoljuba Popovića; ustavom utvrđena prava povređena pojedinačnim aktima; postupak pred Ustavnim sudom; upravni spor
Sažetak
Rad predstavlja eksplikaciju oblika sudske zaštite ustavom utvrđenih prava povređenih pojedinačnim aktima u pravnom poretku Republike Srbije. U radu analizirana je naučna misao profesora Slavoljuba Popovića spram pitanja prirode pojedinačnih prava podobnih za višekratnu sudsku zaštitu. Naročitu pažnju autor posvećuje kritički inspirisanoj analizi instrumenata sudske zaštite ustavom utvrđenih prava povređenih pojedinačnim aktima u nas.
Reference
*** (2010) Izabrane odluke nemačkog Saveznog Ustavnog suda. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
*** (2005) Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 109
*** (1963) Zakon o Ustavnom sudu Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 54
*** (1991-1992) Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine, br. 53/91, 9/92, 77/92
Đurić, V. (2000) Ustavna žalba. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Lilić, S. (2010) Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i upravni spor. u: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, Niš: Pravni fakultet, sv. 1, str. 103
Lilić, S. (2008) Upravno pravo, upravno-procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Ohlinger, T. (1997) Ustavno-sudska kontrola. Pravni život, vol. 46, br. 11, str. 907-920
Pajvančić, M. (2007) Ustavno pravo. Novi Sad
Popović, S. (1966) Sudska zaštita Ustavom utvrđenih prava povređenih pojedinačnim aktima - čl.68 Zakona o upravnim sporovima. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Vučković, J. (2010) Žalba ustavnom sudu i ustavna žalba, Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava. Niš: Pravni fakultet, sv 1, str.399
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine
Marković Ratko

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?
Lilić Stevan

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir
Simović Darko

prikaži sve [19]