Metrika

  • citati u SCIndeksu: [13]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 55, br. 2, str. 19-46
Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: konstitucionalizam; izbor i status sudija ustavnog suda; nadležnost ustavnog suda; postupak pred ustavnim sudom; karakter i pravno dejstvo odluka ustavnog suda
Sažetak
Ustavni sud je jedan od najmoćnijih instrumenata konstitucionalizacije, u smislu ograničavanja i kontrole, državne vlasti. On, pravno bespogovorno obezbeđuje vladavinu ustava i zakona (ustav i zakon su ono što ustavni sud kaže da jesu) i pruža najvišu pravnu zaštitu osnovnim ljudskim pravima u unutrašnjem pravnom poretku. Iako Srbija ima Ustavni sud još od 1963. godine promenom svog državnog statusa (suverena i samostalna država postala je 2006. godine) i donošenjem Ustava u kojem je takav državni status izrazila, Srbija je promenila mnoga pravna rešenja o organizaciji i funkcionisanju Ustavnog suda. Štaviše, taj državni organ pretrpeo je u novom Ustavu najveće promene. Reč je o posebnom ustavnom organu koji nije sud, iako u nazivu sadrži tu reč "sud". To je zbog toga što taj organ funkciju kontrole ustavnosti i zakonitosti i zaštitnika ljudskih i manjinskih prava zasniva na metodologiji tj. pravilima i postupcima koji su slični postupanju redovnih sudova opšte i posebne nadležnosti. U radu se razmatraju najpre osnovna organizaciona pitanja vezana za Ustavni sud - sastav Suda, izbor i pravni položaj sudija, a zatim osnovna pitanja njegovog funkcionisanja - nadležnost, postupanje u obavljanju nadležnosti i karakter i dejstvo akata koje donosi.
Reference
*** (2007) Zakon o predsedniku Republike. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129
Barnet, R.J. (1959) The protection of constitutional rights in Germany. Virginia Law Review, 7/1159-1160
Chiarelli, G. (1966) Il confl itto costituzionale di attribuzioni. u: La giustizia costituzionale, Firenze, 74-82
Čok, V. (1972) Vrste i dejstvo odluka ustavnih sudova. Beograd: Institut za uporedno pravo
de Vergotini, G. (1993) Diritto costituzionale comparato. Padova
Đorđević, J. (1986) Položaj i uloga ustavnog sudstva u Jugoslaviji. u: Uloga i mesto ustavnog sudstva u društveno-političkom sistemu, Beograd, 19
Đorđević, J.S. (1964) Novi ustavni sistem. Beograd: Savremena administracija
Đurić, V. (2000) Ustavna žalba. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
European Commission for Democracy Through Law (2007) Opinion on the Constitution of Serbia. http://www.venice.col.int/does. 2007/CDL-AD(2007)004-e.asp, 26.oktobar
Favoreu, L., Philip, L. (1980) Le Conseil constitutionnel. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Friedrich, C.J. (1996) Konstitucionalizam - ograničavanje i kontrola vlasti. Podgorica, itd: CID
Haines, C.G. (1959) The American doctrine of judicial supremacy. New York
Jovanović, S. (1936) Država. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Krbek, I. (1960) Ustavno sudovanje. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Krivokapić, B. (1998) Leksikon međunarodnog prava. Beograd: Radnička štampa
Lukić, R.D. (1966) Pojam ustavnosti i zakonitosti i sredstva za njihovo ostvarenje. Beograd
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Marković, R.Č. (1973) Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata. Beograd: Savremena administracija
Martines, T. (1988) Diritto costituzionale. Milano
Mijanović, G. (2000) Kontrola ustavnosti zakona. Srpsko Sarajevo
Nenadić, B. (2007) Ustavni sud Srbije kao žalbeni sud. Pravna riječ, Banja Luka, 10/175-205
Nenadić, B. (2004) Inkompatibilnost funkcije sudije ustavnog suda sa drugim funkcijama i delatnostima - uporedno pravni osvrt. u: Zbornik sa Savetovanja Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu, održanom u Beogradu 23 decembra, str. 177-201
Nenadić, B. (2004) Izborni sporovi u nadležnosti Ustavnog suda Srbije. u: Ustavno pitanje u Srbiji, Niš: Pravni fakultet, 267-291
Pajvančić, M., Beljanski, S. (2003) Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo. Beograd
Roussillon, H. (1991) Le Conseil constitutionnel. Paris
Stefanović, J. (1956) Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno pravo. Zagreb: Školska knjiga, knjiga I
Stojanović, M. (1960) Sudska kontrola ustavnosti. Beograd
Vučić, O. (2007) Novi Ustav Republike Srbije i Ustavni sud - učinjene izmene - neka otvorena pitanja. Pravna riječ, 10/131-145
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir
Simović Darko

Strani pravni život (1995)
Sudska kontrola i začtita ustavnosti i zakonitosti
Momčilović Radosav

Zb Pravnog fak Niš (2007)
Pravo na nepristrastan i nezavisan sud - u kontekstu rešavanja izbornih sporova
Nastić Maja

prikaži sve [93]