Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 29  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 55, br. 2, str. 141-155
Australijski federalizam - izazovi na početku drugog veka primene saveznog ustava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Od skoro dve stotine država koje su danas članice OUN, svega desetak procenata čine federacije. Iako njihov broj nije veliki, teritorijalna prostranstva koja federacije zauzimaju, brojnost stanovništva koje ih naseljava i ekonomska snaga kojom raspolažu, vrlo su respektabilni, pa se slobodno može reći da je većina najmoćnijih država sveta danas federalno ustrojena. Stoga federalizam, kao najrasprostranjeniji oblik vertikalne podele vlasti u svetu, zaslužuje počasno mesto među danas poznatim modelima teritorijalne decentralizacije, a upravo Australija pruža jedan od najsvetlijih uporednopravnih primera uspešne primene tog oblika državnog uređenja. Ipak, i ova država-kontinent je, nakon više od stoleća života pod federalnim ustavom, u ovom momentu suočena sa izvesnim problemima i dilemama koji su neminovno proizašli iz promena društvenih prilika i uloge države tokom jednog veka. Osnovni problemi s kojima se australijska federacija trenutno susreće su pitanja promene oblika vladavine, povećanja broja federalnih jedinica i preraspodele nadležnosti između savezne vlasti i država - članica.
Reference
*** (2007) An act to constitute the commonwealth of Australia. http://www.aph.gov.au/senate/general/constitution/index.htm, 1. 11
Brewer-Carias, A. (1989) Judicial review in comparative law. Cambridge: Cambridge University Press / CUP
Delperee, F. (2000) Le droit constitutionnel de la Belgique. Bruxelles - Paris
Fridrih, K.J. (2005) Konstitucionalna demokratija. u: Teorija i praksa u Evropi i Americi, Podgorica: CID
Jovičić, M. (1984) Veliki ustavni sistemi - elementi za jednouporedno ustavno pravo. Beograd: Svetozar Marković
Jovičić, M. (1973) Savremeni federalizam - uporednopravna studija. Beograd: Institut za uporedno pravo
Kelsen, H.V. (1928) La garantie juridictionnelle de la constitution. Revue de droit public eu de la science politique in France ot a l'etranger, 253
Kostić, L.M. (2000) Ustavno pravo. Beograd, sabrana dela (prvi tom)
Livingston, W. (1956) Federalism and constitutional change. Oxford
Marković, R.Č. (1973) Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata. Beograd: Savremena administracija
Marković, R.Č. (2003) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Petrov, V. (2004) Sukob domova u dvodomnom sistemu. Beograd
Saunders, C. (2005) Australia, Commonwealth of Australia. u: Griffiths Ann L. [ur.] Handbook of federal countries, Montreal - Kingston - London, 32
Sawer, G. (1969) Modern federalism. London
Stefanović, J. (1954) Širenje federalizma i njegovo uporedno slabljenje po sadržaju. Sarajevo
Watts, R. (2005) Participation of federated entities in federal policy-making. u: Fleiner T. [ur.] Seminar on minorities, http://www.federalism.ch/files/categories/Summer%20University/participation%20of%20federated%20entities%20in%20policy%20making.pdf, 4. 8. 2006, 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Federalizam u Africi - slučaj Etiopije
Stanković Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
The significance of judicial review of sub-national constitutions and laws in federal states
Stanković Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Pravo federalnih jedinica na otcepljenje - slučaj Kvebeka
Marinković Tanasije

prikaži sve [69]