Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 40, br. 4, str. 259-267
Modeli projektno-matrične organizacije marketinga
aVisoka škola tržišnih komunikacija 'Agora', Zagreb, Hrvatska
b'Bravo' d.o.o., Makarska, Hrvatska

e-adresadragutingutic1@net.hr, sinisa.rudelj@st.t-com.hr
Ključne reči: marketing organizacija; projektno-matrični modeli; timsko upravljanje; marketing projekti; marketing funkcija; upravljanje proizvodima; upravljanje tržištima
Sažetak
Organizacija marketinga je verovatno jedno od područja koje je oduvek bilo interesantno i u teoriji i u praksi marketinga. Možda je čak više danas zastupljeno u marketinškoj praksi, nego u marketinškoj teoriji. No isto tako, to je područje koje je često sticajem različitih okolnosti dosta marginalizovano, fokusirano na važan, ali sporedni kolosek. U ovom radu nastojanja su nam da prikažemo samo neke od mogućnosti organizacije marketinga po modelima projektno-matrične organizacije. To su samo neki od brojnih drugih vrsta modela koje danas poznaje savremena poslovna organizacija.
Reference
Adižes, I. (2004) Upravljanje životnim ciklusima preduzeća. Beograd: Privredni pregled
Armstrong, M. (2002) Kompletna menadžerska znanja. Zagreb: MEP Coinsult
Beardshaw, J., Palfreman, D. (1990) The organizational in its environment. London: Pitman, 4th ed
Borović, S., Bahtijarević-Šiber, F., Buble,, Dujanić,, Kapustić, S. (1991) Organizacijska teorija. Zagreb: Informator
Brekić, J. (1995) Inovativni management. Zagreb: Alinea
Eckles, R.W. (1990) Business marketing management: Marketing of business products and services. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
G.C. (1981) Understanding organizations. Harmondsworth, London: Penguin Books
Galbraith, J.R. (1995) Design Organization. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
Griffin, R.W. (1990) Management. Boston: Houghton Mifflin Company
Jović, M. (2006) Međunarodni marketing. Beograd: IntermaNet
Kotler, P., Lane, K.K. (2008) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Milisavljević, M.D. (1981) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Omazić, M.A., Baljkas, S. (2005) Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija-nakladništvo
Prljača, I., i dr. (2004) Projekt menadžment. Tuzla: PrintCom
Sikavica, P., Novak, M. (1999) Poslovna organizacija. Zagreb: Informator
Stacey, R.D. (1997) Strateški menadžment i organizaciona dinamika. Zagreb: MATE
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1998) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka