Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 31  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 3, str. 521-527
Uloga i zadaci naručioca u upravljanju projektom javne nabavke
Univerzitet u Beogradu, Srbija
Ključne reči: upravljanje projektom; javna nabavka; naručilac; ponuđač; dobra; usluge
Sažetak
Javnim nabavkama se poklanja izuzetan značaj u svim razvijenim zemljama. Predmet ovog rada je prezentacija primene osnovnih koncepata upravljanja projektom sa stanovišta upravljanja javnim nabavkama u visokom obrazovanju. Izvršenim istraživanjima, uvidom u literaturu domaćih i stranih autora, kao i analizom izvođenja projekata, definisan je model upravljanja javnom nabavkom, čijom se primenom može unaprediti ukupan proces izvođenja projekta i doprineti ekonomičnijem i efikasnijem sprovođenju predviđenih aktivnosti i dostizanju postavljenih ciljeva. Jedan od ciljeva primene modela upravljanja projektom javne nabavke je identifikacija i utvrđivanje vrsta i količina, dobara, usluga, radova, istraživanja uslova koji utiču na njihovu nabavku, kao i pronalaženje načina u obezbeđivanju da dobra, usluge, radovi budu dostupni na projektu u predviđenom vremenu. U radu je dat jedan primer upravljanja projektom javnom nabavkom koji se odnosi na nabavku računara i računarske opreme u visokoškolskoj organizaciji.
Reference
*** (2008) A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide. Pennsylvania: Project Management Institute
*** (2002/2005) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, broj 39/02; 42/03; 55/04; 101/05
*** (2002) Statut Fakulteta organizacionih nauka. Beograd
Bogetić, Z. (1996) Menadžment u funciji inovacija. Univerzitet u Beogradu, knjiga 1I
Bogetić, Z. (1995) Menadžment u funciji inovacija. Univerzitet u Beogradu, knjiga I
Dulanovič, Ž., Rajkov, M. (1994) Potreba za menadžerima u Srbiji. Univerzitet u Beogradu
Gareis, R. (2005) Happy projects. Wienna: MANZ Verlag
Ivković, B., Arizanović, D. (1990) Organizacija i tehnologija građevinskih radova - sa rešenim zadacima. Beograd: Građevinski fakultet
Ivković, B., Popović, Ž. (1994) Upravljanje projektima u građevinarstvu. Beograd: Građevinska knjiga
Jaško, O., Dulanović, Ž.I. (2007) Organizaciona struktura i promene. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Joković, R. (2006) Uloga projektnog menadžera u upravljanju projektom javnih nabavki. Beograd: FON, Seminarski rad
Jovanović, P. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Jovanović, P. (2003) Leksikon menadžmenta. Beograd: FON
Jovanović, P. (2018) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Jovanović, P. (1992) Upravljanje razvojem preduzeća. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Jovanović, P.M. (2000) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Jovanović, P.M. (2004) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Grafoslog
Pavlović,, Popović, Đ., Mitrović, S., Žitko, N. (2006) Javne nabavke praktična primena. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
Petrić, J. (1970) Mrežno planiranje i upravljanje. Zagreb: Informator
Žarkić, J.N. (2005) Upravljanje finansijama. FON
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1503521J
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka