Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 4, str. 123-130
Konsalting informacionih tehnologija kao podrška savremenom menadžmentu
aNiška poslovna škola SS
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar, Srbija
Sažetak
Konsalting je rezultat potrebe menadžera za integrisanim i kompleksnim informacijama. Informacioni konsalting obuhvata dve blisko povezane oblasti. Informacioni sistem je deo svakog zadatka menadžmenta, bez obaveznog zanimanja za tehnologiju koja se koristi u obradi informacija. Obrada podataka obično zahteva istraživanje i često značajan redizajn informacionog sistema i metoda obrade podataka. Pre analize kompjuterskih aplikacija i njihovog odnosa sa problemima menadžmenta, razmotrićemo sv pitanja menadžmenta informacionih sistema.
Reference
Djuričin, D. (1996) Upravljanje pomoću projekata. Beograd: Deloitte & Touche
Draker, P.F. (1995) Menadžment za budućnost - devedesete i vreme koje dolazi. Beograd: Poslovni sistem 'Grmeč'
Haag, S., Cummings, M., Dawkins, J. (1998) Management information systems for the information Ave. Homewood, IL, itd: Irwin
Jovanović, P.M. (1996) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Grafoslog
Kepner, C.H., Tregoe, B.B. (1965) The rational manager. New York: McGraw-Hill
Prokopović, B., Cvetković, Z. (2009) Nove paradigme o informisanju. Univerzitet din Orada, IMT ORADA - 2009
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka