Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 3, br. 1, str. 11-18
Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Srbija
bHidroelektrana Trebišnjica, Trebinje, Bosna i Hercegovina

e-adresathepera81@gmail.com, rkucinar@het.ba
Sažetak
Ljudski resursi, odnosno, intelektualni kapital jedan je od ključnih faktora jačanja konkurentnosti. Na svetskom tržištu se pod konkurentskom prednošću podrazumeva relativno veća moć, odnosno snaga jedne kompanije, jednog proizvoda ili jedne ekonomije u odnosu na druge. Saradnja ili partnerstvo, možda je jedna od ključnih reči u lekcijama o konkurentnosti i to saradnja po modelu povezivanja svih karika, od proizvođača, isporučilaca, distributera, naučnih instituta, svih koji mogu da doprinesu boljem pozicioniranju nekog proizvoda na tržištu. Razvoj jedne organizacije u budućnosti zavisiće od toga da li ona dovoljno novca ulaže u obuku i razvoj svojih zaposlenih, koji su najveća dragocenost koju kompanija poseduje.
Reference
Hrvatska gospodarska komora (2003) Priručnik za upravljanje intelektualnim kapitalom u tvrtkama. Zagreb: Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala, htpp://www.zuik-hr.org/prosireni%20 prirucnik.pdf
Inić, B.P., Kukrika, M., i dr. (2003) Kako biti konkurentan na globalnom tržištu menadžment znanjem i intelektualnim kapitalom. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Jalil, K., Ehsan, K. (2009) 'Intellectual Capital: Managing, Development and Measurement Models. Iran: Ministry of Science, Research and Technology Press
Levey, M.M., Wrappe, S.C. (2007) Transfer pricing, rules, compliance and controversy. CCH, p. 129-139, 2nd edition
Maddocks, J., Beaney, M. (2002) See the invisible and intangible. Knowledge Management, March, 16-17
Merges, R.P., Menell, P.S., Lemley, M.A. (2006) Intellectual property in the technological age. Aspen, 3rd ed
Pasher, E., Ronen, T. (2011) The Complete Guide to Knowledge Management: A Strategic Plan to Leverage Your Company's Intellectual Capital. Wiley
Pržulj, Ž. (2002) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća
Salivan, P.H. (2000) Value-driven intellectual capital: How to convert intangible corporate assets into market value. New York, itd: Wiley
Sherman, A.J. (2011) Harvesting Intangible Assets: Uncover Hidden Revenue in Your Company's Intellectual Property. AMACOM., Oct
Smith, G., Russell, P. (2005) Intellectual Property. Wiley, 4th edition
Wiederhold, G. (2013) Valuing Intellectual Capital, Multinationals and Taxhavens; Management for Professionals. Springer Verlag
Wiederhold, G., Gupta, A., Neuhold, E. (2010) Offshoring and Transfer of Intellectual Property. Information Resources Management Journal, 23(1): 74-93
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1501011P
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka