Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 41, br. 2, str. 123-136
Upravljanje menadžerskim stresom u funkciji upravljanja ljudima kao element marketing strategije
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bRaiffeisen bank, Novi Sad

e-adresaprofradnovic@gmail.com, vladanastanojev@yahoo.com
Ključne reči: marketing strategija; ljudi; zaposleni; menadžerski stres; izvori menadžerskog stresa; pravilno upravljanje
Sažetak
Svaka uslužna organizacija koja posluje u turbulentnim tržišnim okolnostima mora imati uspešnu marketing strategiju. Uspešna marketing strategija podrazumeva pravilno upravljanje svim elementima marketing miksa: uslužnim paketom, cenom, kanalima distribucije, promocijom, procesom usluživanja, uslužnim ambijentom i ljudima. Ljudi, odnosno u prvom redu zaposleni unutar organizacije su jedan od elemenata kojem se mora posvetiti adekvatna pažnja prilikom koncipiranja i realizacije marketing strategije. Danas, adekvatno upravljanje zaposlenima mora da podrazumeva i kvalitetno upravljanje menadžerskim stresom. Preduslov kvalitetnog upravljanja menadžerskim stresom je uspešno identifikovanje izvora menadžerskog stresa. Cilj ovog rada je da pokaže značaj pravilnog i blagovremenog identifikovanja izvora menadžerskog stresa. U radu je predstavljeno sprovedeno naučno istraživanje zasnovano na metodu koji je univerzalan za sve vrste organizacija, bez obzira na njihov tip i delatnost, kako bi se pravilno identifikovali izvori menadžerskog stresa i definisalo adekvatno upravljanje istim, u funkciji upravljanja ljudima kao elementom marketing strategije. Istraživanje je vršeno putem ankete, na uzorku od 100 zaposlenih, u okviru 13 organizacija na teritoriji Srbije. Rezultati ankete su pokazali da su najznačajniji izvori menadžerskog stresa: participacija u donošenju odluka, proces selekcije, zarada i pritisak vremena i rokova. Stoga date su preporuke za usmeravanje identifikovanih izvora menadžerskog stresa u pravcu uspešnog upravljanja ljudima, kao elementom marketing strategije.
Reference
Andrejević, A., Radnović, V. (2011) Uticaj internih faktora na menadžerski stres u organizacijama. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 375-394
Andrejević, A., Radnović, V. (2010) Uticaj eksternih faktora na menadžerski stres u organizacijama. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 1, str. 175-187
Ikač, N. (2005) Menadžment ljudskih resursa (MLJR). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ilić, M., Radnović, B. (2010) Implementacija marketing koncepta u poslovnoj praksi domaćih banaka sa posebnim osvrtom na Vojvođansku banku a.d. Novi Sad. Bankarstvo, vol. 39, br. 5-6, str. 44-55
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga - četvrto evropsko izdanje. Beograd: Mate
Mihailović, D., Borovnjak, V. (2008) Menadžerski stres. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Pržulj, Ž. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Radnović, B. (2013) Marketing usluga. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vujić, D. (2009) Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Novi Sad: Prometej
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija41-4111
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka