Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 2, str. 1-32
Anticipiranje budućih rizika poslovanja - pretpostavka ublažavanja posledica krize u realnom sektoru
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresadida2003@live.com
Ključne reči: izloženost rizicima; upravljanje anticipiranim budućim rizicima; preventivno delovanje interne revizije; revizija zaštite životne sredine; outsourcing interne revizije
Sažetak
Identifikovanjem i ocenjivanjem značajnih izloženosti riziku, kao i doprinosom poboljšavanju sistema upravljanja rizikom i kontrole, interna revizija preventivnim delovanjem treba da pomaže menadžmentu organizacije i komitetu za reviziju. U celokupnom procesu upravljanja rizicima, za koje je u potpunosti odgovoran menadžment, uloga interne revizije je, uglavnom, savetodavna i nadzorna uz simultanu profesionalnu obavezu i odgovornost internog revizora za aktivnim uključivanjem u procenu rizika kojima je organizacija konstantno izložena.
Reference
*** (2006) Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, prevod izdanja Međunarodne federacije računovođa na engleskom jeziku, 2006. IFAC Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncement
Avey, T., Baskerville, T., Brill, A. (2002) The CPAs handbook of fraud and commercial crime prevention. New York: American Institute of Certified Public Accountants
Golden, T., Skalak, S., Clayton, M. (2006) A guide to forensic accounting investigation. John Wiley & Sons
Institut Internih Revizora (2006) Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Krogstad, J.L., Ridley, A.J., Rittenberg, L.E. (2000) Internal auditing 'Where are we going?'. London: Institute of internal auditors UK & Ireland, br. 1
Mcnamee, D., Selim, G.M. (1998) Risk management, changing the internal auditor's paradigm. The Institute of Internal Auditors Research Foundation, IIA, Florida, USA
Pickett, K.H.S. (2007) Osnovni priručnik za internu reviziju. Beograd: Savez računovođa i revizora
Singleton, T.W., Singleton, A.J., Bologna, J., Lindquist, R. (2010) Fraud Auditing and Forensic Accounting (Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo). Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Škarić-Jovanović, K. (2009) Forenzičko računovodstvo - instrument zaštite interesa računovodstvene javnosti. u: Kongres Saveza računovođa i revizora republike Srpske (13), na temu: 'Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize', Banja Vrućica
Tušek, B., Žager, L. (2008) Revizija. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Vidaković, S.V. (2009) Revizija osnova kompetentnosti, kredibiliteta, poverenja. Novi Sad
Vidaković, S.V. (2007) Finansijski due diligence privrednih društava. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Vidaković, V.S. (2011) Uloga revizije i forenzičkog računovodstva u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju računovodstvenih prevara. Zbornik Univerziteta EDUKONS za društvene nauke, sa drugog naučnog skupa: Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi - mogućnosti oporavka, 25-26. maj., Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci