Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 36  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 194-218
Menadžerske kompetencije oficirskog kadra Vojske Srbije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bnema
Ključne reči: menadžerske kompetencije; kompetencije oficira Vojske Srbije; obrazovne potrebe
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da se utvrde potrebe za menadžerskim kompetencijama oficira koje su neophodne pri obavljanju profesionalnih vojnih dužnosti. Pored toga, ispitano je da li postoji povezanost varijabli pripadnosti određenom rodu-službi, vojnom činu i vojnoj dužnosti na kojoj se oficiri nalaze sa iskazanim potrebama za menadžerskim kompetencijama. Kada je reč o menadžerskim kompetencijama neophodnim u obavljanju profesionalnih vojnih dužnosti, postupkom faktorske analize izdvojeno je šest faktora koji označavaju potrebe za menadžerskim kompetencijama neophodnim za obavljanje: 1) aktivnosti usmerenih ka upravljanju, koordinaciji grupama ljudi u smeru ostvarivanja zajedničkih ciljeva; 2) aktivnosti koje se odnose na stvaranje mreže odnosa; 3) aktivnosti koje se odnose na usmeravanje, razvoj i obrazovanje zaposlenih i kadeta; 4) aktivnosti koje se odnose na planiranje i analizu rada jedinice; 5) aktivnosti koje se odnose na kontrolu i analizu rada kadeta; 6) aktivnosti koje se odnose na vođenje brige o sopstvenom usavršavanju i profesionalnom razvoju i brigu o ljudima. Postupkom analize varijanse utvrđene su razlike u vrednovanju potrebnih menadžerskih kompetencija (znanja, veština i stavova) za obavljanje profesionalnih oficirskih dužnosti, s obzirom na sledeća obeležja starešina: rod-služba, čin i dužnost na kojoj se trenutno nalaze. Dobijeni nalazi govore o tome da varijable: pripadnost određenom rodu ili službi, kao i dužnost na kojoj se trenutno nalaze, značajnije diferenciraju potrebe oficira za menadžerskim kompetencijama u odnosu na varijablu čina koji imaju. Naime, u odnosu na varijable “rod-služba” i “dužnost” utvrđene su značajne razlike među grupama ispitanika za četiri faktora (prvi, treći, četvrti i peti), dok su kod varijable “čin” utvrđene znatne razlike za dva faktora (četvrti i šesti). Znatne razlike među grupama ispitanika za sve tri varijable nisu utvrđene kod drugog faktora.
Reference
Boyatzis, R. (1982) The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons
Fulgosi, A. (1988) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Julia, G., Wagnaar, R. (2007) Tuning Educational structure in Europe. u: Universities contribution to the Bologna Process, I, Bilbao: Groningen
Marček, J., Kilibarda, Z. (2011) Obrazovne potrebe oficira Vojske Srbije za menadžment u sistemu odbrane. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020', Beograd: Vojna akademija, Institut za strategijska istraživanja
Marček, J., Savić, A., Danić, N., Suša, B. (2006) Profili oficira Vojske Srbije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Marček, J., Jeremić, R. (2009) Reforma visokog vojnog školstva u Republici Srbiji - misije vojske Srbije i Bolonjski proces. Vojno delo, vol. 61, br. 4, str. 129-185
Marček, J.J. (2003) Profil oficira i interpersonalni odnosi. Beograd: Vojna akademija, Uprava za školstvo i obuku VSCG
Milošević-Stolić, J. (2013) Razvijanje menadžerskih kompetencija u sistemu vojnog obrazovanja. Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Savić, A., Marček, J., Suša, B., Danić, N., Živanović, D. (2006) Stručni profili oficira Vojske Srbije i Crne Gore - studija. Beograd: Ministarstvo odbrane - Sektor za ljudske resurse - Uprava za školstvo
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702194M
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka