Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 3, str. 38-81
Kamate i skrivene zamke metoda obračuna kamate
Master World d.o.o., Beograd

e-adresadanicaprosic@eunet.rs
Ključne reči: diskontovana vrednost; inflacija; interna stopa prinosa; kamata; kamatni račun; kapitalizacija; vremenska vrednost novca
Sažetak
Kamate kao finansijski institut već dugo predstavljaju bitan element u standardnom toku finansijskih transakcija. Ali, koliko god su zbog njihove uloge i važnosti normativno uređene i pod kontrolom odgovarajućih institucija, uvek izazivaju nova pitanja i dileme. Kamate, koje u osnovi predstavljaju novac plaćen ili zarađen radi upotrebe novca u određenom vremenskom periodu, po prirodi stvari, pretpostavljaju određena matematička pravila za njihov obračun. Pitanje pristupa obračunu po različitim metodima u startu menja obračunske odnose i bitno može povećati kamatnu obavezu. U praksi se neretko dešava da poslovni partneri odbijaju da priznaju naše kamate ili nam pod određenim izgovorom nastoje naplatiti više nego što se čini prikladnim. Ovaj rad doprinosi rasvetljavanju tih osetljivih pitanja koja se javljaju u vezi sa kamatama, ukazujući istovremeno i na skrivene zamke koje u sebi kriju određeni metodi obračuna kamata.
Reference
*** (1993/2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2011) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Sl. glasnik RS, br. 36
*** (2005/2010) Zakon o bankama. Sl. glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010
Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004) Fundamentals of Financial Management. Mason: Thomson South-Western
Chiang, A.C. (1994) Osnovne metode matematičke ekonomije. Zagreb: Marketing-tehnologija
de Lisle, C. (1990) Financial calculations for Business. London: Kogan Page
Hubaard, G. (2002) Money, the financial system, and the economy. Boston: Columbia University, p. 198, 4th ed
Ivović, M. (1988) Procenat, kamata i kredit u neinflacionim i inflacionim uslovima. Beograd: Savremena administracija
Madura, J. (2003) Financial Markets and Institutions. Mason: Thomson South-Western
Marinković, S. (2013) Islamsko nasuprot konvencionalnom bankarstvu - uporedna analiza aranžmana finansiranja. Bankarstvo, vol. 42, br. 3, str. 106-141
Michel, S. (2002) Business Finance: applications, models and cases. Harlow etc: Prentice Hall - Financial Times
Mishkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Myers, B. (2002) Principles of corporate finance. Boston: McGraw-Hill
Pojatina, D. (2010) Kamata kao faktor novčane štednje. Bankarstvo, br. 7/8
Rose, P.S., Hundgins, S.C. (2005) Bankarski menadiment i finansijske usluge. Data status
Shao, S., Lawrence, S. (1986) Mathematcs for management and finance. Cincinnati: South-Western Publishing Co, 5th ed
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
Zima, P., Brown, R. (1988) Mathematics of finance. Toronto: McGraw-Hill Ryerson Ltd, 3rd ed
Žarkić-Joksimović, N. (2001) Upravljanje finansijama. Beograd: Grafoslog
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1403038P
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka