Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 5, str. 151-168
Indikatori postojanja i delovanja organizovanog kriminala
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja
Projekat:
Projekat Instituta za strategijska istraživanja, Odeljenje za strategijske analize i bezbednosne integracije: Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti

Sažetak
Indikatori u bezbednosnim naukama imaju dvostruku ulogu - kao pokazatelji postojanja i delovanja različitih oblika ugrožavanja i kao ocena uspešnosti delovanja subjekata bezbednosti u suprotstavljanju kriminalnoj delatnosti. U stručnoj literaturi često se pojmovi indikatori i indicije poistovećuju, što stvara pogrešnu sliku da se radi o sinonimima. Međutim, reč je o različitim logičkim pojmovima, sa potpuno drugačijom primenom u praksi. U radu se razmatraju osnovna pitanja vezana za indikatore pojava ugrožavanja bezbednosti. Pored opštih razmatranja, posebna pažnja posvećena je indikatorima organizovanog kriminala. Autori analiziraju postupak definisanja indikatora postojanja i delovanja organizovanog kriminala, koji je uslovljen specifičnostima ovog oblika ugrožavanja bezbednosti, ali i specijalizacijom pojedinih državnih subjekata kojima je dato u nadležnost suprotstavljanje organizovanom kriminalu. Utvrđivanje indikatora proizilazi iz obaveze državnih organa da imaju razrađene indikatore u skladu sa datim nadležnostima u borbi protiv organizovanog kriminala, ali i drugih oblika ugrožavanja. Pored toga, navedeni su pojedini indikatori koji predstavljaju solidan osnov za dalju nadgradnju u skladu sa specifičnostima i promenama u ispoljavanju ovog oblika ugrožavanja.
Reference
*** Core principles for effective banking supervision. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative paper, dostupni na: http://bis.org/publ/bcbs30.pdf
*** (2009/2014) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik RS, br. 20, 72/2009, 91/2010 i 139
*** (2001) Konvencija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, br. 6
Abadinsky, H. (1990) Organized crime. Chicago: Nelson Hall, third edition
Albanese, J.S. (2004) North American Organised Crime. Global Crime, 6(1): 8-18
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Bošković, M. (2003) Transnacionalni organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Council of Europe Organised crime: The need to respond. www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/organised-crime/default.asp
Domović, Ž., Anić, Š., Klajić, N. (2001) Rečnik stranih reči: tuđice, posuđenice, izraz, kratice i fraze. Beograd: Evro
Korajlić, N. (2011) Kriminalistička metodika. Tešanj, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Letizia, P., Cyrille, F. (2003) Organized crime in Europe: Manifestations and policies in the European Union. Freiburg: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Beyond
Mackenzie, S., Hamilton‐Smith, N. (2011) Measuring police impact on organised crime. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 34(1): 7-30
Manojlović, D. (2006) Organizovane kriminalne grupe. Beograd: BeoSing
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Mijalković, S., Žarković, M. (2012) Ilegalne migracije i trgovina ljudima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2008) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, M. (2010) Bezbednosne službe sveta. Beograd: VIZ
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Modly, D., Šuperina, M., Korajlić, N. (2008) Rječnik kriminalistike. Zagreb: Strukovna udruga kriminalista
Sačić, Ž. (1997) Organizirani kriminalitet u Hrvatskoj. Zagreb: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske
Sakan, M. (2005) Hipoteze u nauci. Novi Sad: Prometej
Savić, A., Delić, M., Bajagić, M. (2002) Bezbednost sveta - od tajnosti do javnosti. Beograd: Institut bezbednosti
Škulić, M. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
UN Office on Drugs and Crime (2008) Toolkit to combat trafficking in persons: Global programme against trafficking in human. New York
United States Government Accountability Office (2007) Human trafficking: Monitoring and evaluation of international projects are limited, but experts suggest improvements. Washington, DC, GAO-07-1034 Report
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605151M
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka