Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, br. 29, str. 369-382
E-učenje kao instrument održivog razvoja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresabsale@ef.uns.ac.rs, prokicm@ef.uns.ac.rs, bzita@ef.uns.ac.rs
Sažetak
U modernim uslovima, koje nameće e-biznis, gde se poslovanje realizuje na principima 24/7/365, i ekonomija zasnovana na znanju, kompanije moraju sve više i rigidnije da insistiraju na posedovanju odgovarajućih kompetencija zaposlenih. Ovaj aktuelan problem bi se mogao velikim delom rešiti primenom koncepta e-učenja (e-learning), čime bi ujedno bila implementirana i strategija doživotnog učenja u funkciji održivog razvoja. Visokoobrazovne institucije mogu velikim delom učestvovati u ovom tržišnom procesu, nudeći e-learning treninge i edukacije prilagođene potrebama kompanija. Takođe se mogu razvijati i posebna softverska rešenja bazirana na veb tehnologijama, koja ujedno podstiču razvoj znanja kod pojedinaca i timova kao jedan od najbitnijih i ujedno najmanje vidljivih delova kompanijskih resursa. U ovom radu će biti prikazani i nekoliko mogućih rešenja koja omogućavaju unapređenje pojedinačnog, timskog i korporativnog znanja u funkciji održivog razvoja.
Reference
*** (2002) Compettest softver. Preuzeto February 2., 2013 sa Ini Group: http://www.ini.rs/PPT/Compettest.ppt
*** (2013) Moodle statistics. (n.d.). Preuzeto January 12, 2013 sa Moodle: http://moodle.org/stats/
Brusilovsky, P., Peylo, C. (2003) Adaptive and intelligent web-based educational systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 13(2-4), 159-172
Burgos, D., Specht, M. (2006) Adaptive e-learning methods and IMS learning design: An integrated approach. u: International Conference on Advanced Learning Technologies / ICALT06 (6th), Washington, DC, USA, Milan Vukomanović, Marinko Vučinić, Paper presented
Child, J. (2005) Organization: Contemporary principles and practices. Oxford: Blackwell
Dagger, D., Wade, V., Conlan, O. (2005) Personalisation for all: Making adaptive course composition easy. Educational Technology & Society, 8 (3), 9-25
Lalić, B., Marjanović, U., Tasić, N., Bogojević, B., Žunić, I., Simeunović, N. (2013) E-učenje u industriji - izmeštanje procesa obuke na univerzitet. u: XIX Skup Trendovi razvoja: Univerzitet na tržištu, Maribor - Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Paper br. T2. 1 -3
LINKgroup (2012) E-learning. Beograd: LINKgroup
O'keeffe, I., Brady, A., Conlan, O., Wade, V. (2006) Just-in-time Generation of Pedagogically Sound, Context Sensitive Personalized Learning Experiences. International Journal on E-Learning, 5(1): 113-127
Paramythis, S. (2004) Loidl-Reisinger, adaptive learning environments and e-learning standards. Electronic Journal of e-Learning, 2,(1), str. 181-194
Popović, P. (2012) E-learning/E-učenje. Centar za istraživanje kreativne ekonomije, http://www.madmarx.rs
Reinschmidt, J., Francoise, A. (2001) Business intelligence certification guide. IBM Redbooks, e-book
Seely, B.J., Adler, R.P. (2008) Minds on fire: Open education, the long tail, and learning 2. O. Educause review, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0811.pdf
Taylor, S., Iqbal, M., Nieves, M. (2007) ITIL: Service Strategy. Norwith: TSO publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.