Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Implementacija adaptivnog sistema za elektronsko učenje
Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

e-adresakacaj@sezampro.rs
Sažetak
U ovom radu se predstavlja jedno rešenje za razvoj adaptivnog sistema elektronskog učenja u personalizovanom okruženju LMS Moodle. Dosadašnja praksa je pokazala da su brojni elektronski kursevi za učenje na daljinu rezultirali neuspehom, jer je implementirani isti statički sadržaj za učenje svim studentima doveo do nemotivisanosti i nezadovoljavajućih rezultata. Primarni cilj ovog istraživanja je personalizacija sistema elektronskog učenja u skladu sa utvrđenim sposobnostima, potrebama i preferencama svakog studenta, uzimajući u obzir i definisane stilove učenja. Studenti su raspoređeni u tri karakteristične grupe i prezentovan je model adaptivnog sistema učenja na daljinu.
Reference
Barać, D., Bogdanović, Z., Damjanović, S. (2008) Implementacija personalizovanog sistema elektronskog učenja. Beograd: Telekomunikacioni forum TELFOR
Brusilovsky, P., Wade, V., Conlan, O. From learning objects to adaptive content services for e-learning. Dublin: University of Pittsburg - School of Information Sciences - Knowledge & Data Engineering Research Group - Department of Computer Science Trinity Colledge
Brusilovsky, P., Peylo, C. (2003) Adaptive and intelligent web-based educational systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 13(2-4), 159-172
Brusilovsky, P. (2001) Adaptive hypermedia. User Modeling and User Adapted Interaction, 11, (1/2), 87-110, A. Kobsa (ed.), Ten Year Anniversary Issue
Brusilovsky, R. (1996) Methods and techniques of adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 6, br. 2-3, str. 87-129
Conlan, O., Hockemeyer, C., Wade, V., Albert, D. (2002) Metadata driven approaches to facilitate adaptivity in personalized e-Learning systems. Journal of Information and Systems in Education, 1, 38-44
Conlan, O., Hockemeyer, C., Wade, V., Albert, D., Gargan, M. (2002) An architecture for integrating adaptive hypermedia service with open learning environments. u: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA'02)
Dagger, D., Wade, V., Conlan, O. (2005) Personalisation for all: Making adaptive course composition easy. Educational Technology & Society, 8 (3), 9-25
de Bra, P., Calvi, L. (1998) AHA: A generic adaptive hypermedia system. u: Proceedings of the 2nd Workshop on Adaptive Hypertext and Hypermedia. Pittsburgh
de Bra, P., Brusilovsky, P., Houben, G. (1999) Adaptive hypermedia: From systems to framework. ACM Computing Surveys, 31
Devedžić, V. (2006) Semantic Web and education. Berlin - Heidelberg - New York: Springer
Felder, R., Silvermann, L. (1988) Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), str. 674-681
Graf, S. (2005) Fostering adaptivity in e-learning platforms: A meta-model supporting adaptive courses. CELDA, str. 440-443
Jevremović, S. (2008) Implementacioni aspekti adaptivnog elektronskog obrazovanja. Beograd: FON
Kobsa, A. (2001) Generic user modeling systems. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1/2): 1
Paramythis, S. (2004) Loidl-Reisinger, adaptive learning environments and e-learning standards. Electronic Journal of e-Learning, 2,(1), str. 181-194
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.