Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 8, br. 1, str. 281-306
Uticaj svetske ekonomske krize na globalni turistički promet sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija

e-adresarakic@educons.edu.rs, muhi.bela@gmail.com, drtomka@tims.edu.rs
Ključne reči: ekonomska kriza; finansije; turizam; Srbija...
Sažetak
Poslednjih nekoliko decenija je bez sumnje period krupnih i brzih promena u međunarodnom okruženju. Među njima je posebno izražen povećani značaj uslužnog sektora i u okviru njega turizma, koji sve više predstavlja kulturnu i civilizacijsku potrebu savremenog čoveka. S obzirom na ekonomske i šire društvene uticaje, turizam je danas prerastao u 'industriju bez granica' ili složen multidimenzionalan sistem. Uticaji se ogledaju u broju učesnika u domaćem i međunarodnom turističkom prometu, u razvoju turističke ponude i širenje na sve delove sveta. Turizam, koga karakteriše velika elastičnost tražnje ipak trpi uticaje globalne ekološke, društvene, ali i ekonomske krize. Polazna pretpostavka ovog istraživanja je bila da su uticaji svetske ekonomske krize bili manje vidljivi u turizmu nego u nekim drugim oblastima i to kako globalno tako i u prostoru Srbije. U tom smislu je za cilj istraživanja postavljeno da se, na bazi analize zvaničnih podataka koji ilustruju uticaje krize na promet turista, utvrdi jačina i prostori tih uticaja. Podaci zvanične statistike WTO-a ukazuju da su ti uticaji manji nego što se očekivalo. Prvi talas ekonomske krize doveo je do značajnog pada u broju turista, ali je turizam pokazao izuzetnu otpornost na krizu i elastičnost tokom trajanja drugog talasa ekonomske i finansijske krize.
Reference
*** (2011) Analiza turističkog prometa u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
*** (2005) Strategija razvoja turizma Republike Srbije, drugi fazni izveštaj - strateški marketing plan. Zagreb: Horvat Konsalting
*** (2007) Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine. Službeni glasnik RS, br. 21
*** (2010) Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
*** (2014) UNWTO world tourism barometer. Januar, Volume 12, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_01_jan_excerpt.pdf
*** (2011) UNWTO world tourism barometer. Interim Update, August, Volume 9, http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2011_05.pdf
*** (2010) Marketing strategija turizma Vojvodine. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Edukons Univerzitet
Dželetović, M., Milošević, M., Komnenov, M. (2012) Klasifikacija MSP pri procesu bankarskog kreditiranja kao kočnica razvoja i konkurentnosti u uslovima finansijske krize. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 2, str. 11-32
Ministarstvo finansija (2014) Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja. Januar, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7161
Ministarstvo privrede Republike Srbije, Sektor za turizam i turističke inspekcije (2013) Informacija o dolascima i noćenjima turista u Srbiji. http://www.turizam.privreda.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-24-30
Muhi, B., Jovanović, D., Božović, R. (2012) Profilisanje Srbije kao 'low cost' destinacije u uslovima svetske ekonomske krize. u: Treći naučni skup sa međunarodnim učešćem, 24-25 maj, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica
Najdić, M., Sekulović, N. (2012) Behavior of Serbian tourists during economic crisis: Two empirical researches. Turizam, vol. 16, br. 4, str. 180-192
Narodna banka Srbije (2014) Osnovni makroekonomski indikatori. Januar, http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html
Narodna banka Srbije (2014) Makroekonomska kretanja u Srbiji. Januar, ttp://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/18/18_3/prezentacija_invest.pdf
Narodna banka Srbije Istorijski pregled kretanja kamatne stope. http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/istorijski_pregled.xls
Republički zavod za statistiku (2014) Turistički promet u Republici Srbiji. decembar 2013, http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2014/02/januar-decembar2013.pdf
Stanojević, D., Mitić, P., Rakić, S. (2012) Potencijal sektora ljudskih resursa u uslovima ekonomsko - finansijske krize. u: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu 'Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize', Skup, Palić, Subotica: Ekonomski fakultet, Društveno humanističke nauke, 17
Tomka, D. (2012) Osnove turizma - vodič kroz predmet. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Unković, S. (2009) Međunarodni turizam u uslovima ekonomske krize sa posebnim osvrtom na Jugoistočnu Evropu. Singidunum revija, 6, 1, 112-120
World Tourism Organization (2012) UNWTO tourism highlights. http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr.pdf
World Tourism Organization (2013) UNWTO tourism highlights. http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf
World Tourism Organization (2010) UNWTO tourism highlights. http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights10_en_HR.pdf
World Tourism Organization (2011) UNWTO tourism highlights. http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
Živković, A., Dželetović, M. (2011) Uticaj globalne ekonomske krize na privredu Srbije i zemalja u okruženju. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 125-143
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PosEko1401281R
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka