Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 1, str. 97-107
Vojvodina kao ekoturistička destinacija - pozicioniranje i perspektive razvoja
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Ključne reči: ekoturizam; Vojvodina; turističko pozicioniranje; održivi razvoj
Sažetak
Ekoturizam, kao trend novijeg doba, se svakako identifikuje kao šansa za unapređenje turizma na mnogim destinacijama koje imaju potencijalne resurse za njegov razvoj. Veliki broj svetske populacije učestvuje u globalnim turističkim migracijama sa motivima koji se vezuju uglavnom za boravak u zdravoj životnoj sredini, unapređenje ekološke svesti, upoznavanje flore i faune zaštićenih predela, itd. Kako je utvrđeno Strategijom razvoja turizma Republike Srbije do 2015. godine, Srbija bi, kao potencijalna međunarodna turistička destinacija, trebalo da iskoristi sve raspoložive resurse i time stekne uslov za razvijanje pojedinačnih oblika turizma. Pomenuta strategija posebno ukazuje na podršku i razvoj tzv. selektivnih oblika turizma koji se odnose na: zdravstveni turizam, velnes turizam, Vojvodina, kao geografski turistički klaster, se ocenjuje kao klaster visokog potencijala, ukoliko se uzme u obzir njen geostrateški položaj i svi ostali prirodni resursi kojima raspolaže. Ovi resursi se ogledaju u 23 zaštićena prirodna dobra koja su već u manjoj ili većoj meri na ponudi ekoturizma Vojvodine. Uz neophodnu valorizaciju postojećih potencijala i resursa i pravilan marketing-menadžment pristup, ekoturizam u Vojvodini može da bude sredstvo veoma povoljnog pozicioniranja na međunarodnom turističkom tržištu.
Reference
*** (2005) Strategija razvoja turizma Srbije do 2015 godine - prvi fazni izveštaj. Beograd: Horvat Konsalting Zagreb
*** (2005) Strategija razvoja turizma Republike Srbije, drugi fazni izveštaj - strateški marketing plan. Zagreb: Horvat Konsalting
*** (2000) Održivi odgovorni razvoj turizma u XXI veku - Agenda 21 za turističku privredu. Beograd: Turistička organizacija Srbije, Opšti etički kodeks u turizmu
*** (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Edukons Univerzitet
Epler, W.M. (2002) Ekoturizam - principi, postupci i politike za održivost. Beograd: Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma
Grupa autora (2008) Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Honey, M. (2008) Ecotourism and sustainable development. Washington, DC: Island Press
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Jovičić, D. (2000) Turizam i životna sredina - koncepcija održivog turizma. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kotler, P. Marketing management analysis, planing, and control. London: Prentice Hall Int, 7th edition, 99
Muhi, B. (2009) Primena e-marketinga u razvoju ekološkog turizma Vojvodine. u: Međunarodna konferencija o ekoturizmu 'Put do uspešnog ekoturizma'(II), Novi Sad: Fakultet poslovne ekonomije
Muhi, B. (2009) Primena marketinga u seoskom turizmu Vojvodine. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije
Popesku, J. (2002) Marketing u turizmu. Beograd: Čigoja štampa
Stanković, J., Kovačević, J. (2009) Uloga ekoturizma za pozicioniranje Srbije na međunarodnom turističkom tržištu. u: Međunarodna konferencija o ekoturizmu 'Put do uspešnog ekoturizma' (II), Novi Sad, oktobar
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd: S. Štetić
Unković, S.M., Zečević, B. (2007) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka