Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, br. 29, str. 421-432
Koncept organizovanja održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

e-adresagordana.radovic09@gmail.com, pejanovic@polj.uns.ac.rs, kristina.kosic@dgtuns.ac.rs
Ključne reči: održivi razvoj; ruralni turizam; koncept organizovanja
Sažetak
Cilj rada je da ukaže na značaj održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji i da definiše potencijalni koncept njegovog organizovanja. Pod odgovornim i održivim razvojem ruralnog turizma podrazumeva se razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih turista i svih subjekata uključenih u ovaj vid turizma, uz očuvanje prirodnih, društvenih, kulturnih i antropogenih resursa jedne turističke destinacije i u cilju omogućavanja budućim generacijama kontinuitet u korišćenju ovih resursa na istom, ali ukoliko je moguće, i na višem nivou. Održivi razvoj ruralnog turizma ima izuzetan značaj kako za razvoj turizma, tako i za razvoj poljoprivrede. Stoga je potrebno adekvatno upravljanje njegovim razvojem, a u okviru ovog procesa posebno je značajna adekvatna organizacija velikog broja subjekata koji su uključeni, direktno ili indirektno, u ruralni turizam. U tom cilju u radu je dat potencijalni koncept organizovanja održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji.
Reference
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 91
*** (2011) Master plan održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji-Zajednički program UN Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja koji je finansirao španski Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja. Beograd
*** (2011) Program razvoja održivog ruralnog turizma u Republici Srbiji. Sl. glasnik RS, br. 85
Košić, K. (2012) Ruralni turizam Vojvodine - monografija. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Milenković, S. (2009) Turizam i ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Pejanović, R., Radović, G. (2012) Ruralni turizam kao faktor diverzifikacije ruralne ekonomije u Republici Srbiji. u: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona, Tara, Međunarodni naučni skup
Pejanović, R. (2013) Ogledi iz agrarne i ruralne ekonomije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Radović, G., Pejanović, R., Košić, K., Njegovan, Z. (2012) Uloga države u razvoju ruralnog turizma u Republici Srbiji. u: Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek, rad je u postupku objavljivanja
Radović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2012) Značaj i uloga integrisanog ruralnog turističkog proizvoda u Republici Srbiji. Ekonomski vidici, vol. 17, br. 4, str. 577-591
Simončeska, L., Kosarkoska, D., Prangoska, Lj. (1998) Planiranje u funkciji uspešnog menadžmenta u turizmu. u: Hotelska kuća 98, Zbirka stručnih radova, Opatija: Hotelijerski fakultet
Udruženje Turizam u selima Srbije Gornji Milanovac, http://www.turizamnaselu.rs
Unković, S., Zečević, B. (2011) Ekonomika turizma. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
UNWTO (2010) Održivi turizam za ruralni razvoj. Republika Srbija, http://www.turizam.mfp.gov.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka