Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[8]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 44, br. 3, str. 199-210
Konkurentnost Srbije kao turističke destinacije - analiza odabranih ključnih pokazatelja
Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd, Srbija

e-adresajpopesku@singidunum.ac.rs, dpavlovic@singidunum.ac.rs
Sažetak
Da bi turistička destinacija stekla povoljniju konkurentsku poziciju mora ponuditi turistima kvalitetnija iskustva koja bi je učinila atraktivnijom u odnosu na druge turističke destinacije. Uloga destinacijskog menadžmenta je da se iskoriste i razviju postojeći resursi na osnovu jasnih i efikasnih strategija razvoja turističkih proizvoda i stvaranja dodatne vrednosti turističkog iskustva. Prvi korak u analizi je definisanje konkurentnosti destinacija pomoću pokazatelja koji će utvrditi konkurentsku poziciju i dati smernice za njeno poboljšanje. Ovaj rad je posvećen konkurentnosti turističkih destinacija i indikatorima za merenje konkurentnosti sa posebnim osvrtom na Srbiju. Razvoj turizma Srbije je velika šansa za ukupan privredni razvoj zemlje. Trenutna konkurentska pozicija srpskog turizma na međunarodnom tržištu nije zadovoljavajuća i ovaj rad izdvaja i analizira neke od razloga loše konkurentske pozicije turizma Srbije. Zaključci o konkurentskoj poziciji Srbije kao turističke destinacije su izvedeni na osnovu odgovarajućih istraživanja, kao I Strategije razvoja turizma Srbije. Takođe su analizirani i rezultati Indeksa konkurentnosti turizma Srbije na osnovu metodologije Svetskog ekonomskog foruma (WEF TTCI). Na osnovu sopstvenih istraživanja , u ovom radu su prikazani rezultati koji se odnose na konkurentnost Srbije kao turističke destinacije u odnosu na dve grupe indikatora: prirodne I kulturno -istorijske resurse kao i upravljanje destinacijom . Prema rezultatima istraživanja, prirodni i kulturno- istorijski resursi Srbije su značajniji faktor konkurentnosti u odnosu na destinacijski menadžment.
Reference
Asch, D., Wolfe, B. (2001) New competition: the rise of customer. New York: St. Martins Press/Palgrave
Blanke, J., Chiesa, T. (2007) The Travel and Tourism Competitiveness Index: Assessing Key Factors Driving the Sectors Development. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Furthering the Process of Economic Development, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Blanke, J., Chiesa, T. (2008) The Travel and Tourism Competitiveness Index 2008: Measuring Key Elements Driving the Sectors Development. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Balancing Economic Development and Environmental Sustainability, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2008.pdf
Blanke, J., Chiesa, T., Herrera, T.E. (2009) The Travel and Tourism Competitiveness Index 2009: Measuring Sectoral Drivers in a Downturn. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Managing in a Time of Turbulence, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Blanke, J., Chiesa, T. (2011) The Travel and Tourism Competitiveness Index 2011: Assessing Industry Drivers in the Wake of the Crisis. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Beyond the Downturn, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Blanke, J., Chiesa, T. (2013) The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013: Contributing to National Growth and Employment. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_
Cooper, C., Hall, M. (2013) Contemporary Tourism: An International Approach. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd, Woodeaton, 2nd edition
Crouch, G. (2007) Measuring tourism competitiveness: Research, theory and the WEF index. u: Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference Proceedings, Retrieved, September 10, 2013, from http://anzmac.info/conference/2007/papers/Crouch_1.pdf
Crouch, G. (2006) Destination competitiveness: Insights into attribute importance. u: International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism DevelopmentHellenic Open University, June 15-18, Crete
Crouch, G.I. (2011) Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes. Journal of Travel Research, 50(1): 27-45
Crouch, G.I., Ritchie, J. (1999) Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44(3): 137-152
de Keyser, R., Vanhove, Prof.Dr.N. (1994) The competitive situation of tourism in the Caribbean area methodological approach. Tourism Review, 49(3): 19-22
Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W. (2011) The travel and tourism competitiveness index as a tool for economic development and poverty reduction. u: Moutinho L. [ur.] Strategic Management in Tourism, Wallingford: CAB International, str. 33-52
Dwyer, L., Kim, C. (2003) Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5): 369-414
Go, F.M., Govers, R. (1999) The Asian Perspective. Journal of Convention & Exhibition Management, 1(4): 37-50
Hassan, S.S. (2000) Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of Travel Research, 38(3): 239-245
Kester, J., Croce, V. (2013) Tourism Development in Advanced and Emerging Economies: What Does the Travel and Tourism Competitiveness Index Tell Us?. u: Blanke J.; Chiesa T. [ur.] The Travel and Tourism Competitiveness Report Beyond the Downturn, Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Kim, C., Lee, T. (2005) Exploring Four Dimensional Sources of Destination Competitiveness. International Journal of Tourism Sciences, Vol. 5, No. 1, pp. 105-130
Krupka, A., Zečević, B. (2003) Report on appropriate measures aimed to facilitate and stimulate increased tourism, and to develop the tourism sector. Beograd: Savetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja
Ministry of Trade Tourism and Services of the Republic of Serbia, Horwath Consulting Zagreb, Faculty of Economy Belgrade (2005) Tourism strategy of the Republic of Serbia: The first phase report. Belgrade: Ministry of Trade, Tourism and Services of the Republic of Serbia
Poon, A. (1993) Tourism, Technology and Competitive Strategies. Wallingford: CAB International, 4-5
Popesku, J. (2013) Marketing in tourism. Belgrade
Popesku, J. (2011) Tourism Destination Management. Belgrade: Singidunum University, (in Serbian)
Porter, M.E. (1990) Competitive advantage. New York: Free Press
Porter, M.E. (1990) Thecompetitive advantage of nations. New York: Free Press
Ritchie, B.J.R., Crouch, I.G. (2003) The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cambridge: CABI Pub
Ritchie, J.R.B., Crouch, G. (2000) The competitive destination: a sustainability perspective. Tourism Management, Vol. 21, No. 2, pp. 1-7
Vengesayi, S. (2003) A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness. u: Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference Proceedings, str. 637-647, Retrieved September 10, 2012, from http://smib.vuw.ac.nz/ANZMAC2003/papers/CON20_vengesayis.pdf
Zečević, B. (2011) The concepts of competitiveness of tourist destinations: The importance and applicability in the case of Serbia. u: Proceedings of the scientific conference New management and marketing methods to improve competitiveness of Serbian economy, Palić, str. 461-472
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/markt1303199P
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka