Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, br. 1, str. 121-126
Savremene tendencije na međunarodnom turističkom tržištu
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresatatjanab44@gmail.com
Sažetak
Predmet istraživanja u radu je međunarodno turisticko tržište. Cilj istraživanja je uočavanje najznačajnijih promena i tendencija turističke tražnje i ponude. Globalni turistički trendovi uticali su na pojavu i razvoj selektivnih oblika turizma, među kojima ruralni turizam zauzima značajno mesto.
Reference
Bošković, T. (2013) Turizam kao razvojna prednost ruralnih područja Vojvodine. doktorska disertacija
Bošković, T. (2012) Ekonomski efekti razvoja turizma u ruralnim područjima Srbije. Škola biznisa, br. 2, str. 29-34
Horwath Consulting Zagreb, Ekonomski fakultet Beograd (HCEF) (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
Horwath consulting HTL (2009) Strategija razvoja ruralnog turizma Splitsko-dalmatinske Županije - konačni izvještaj
Popesku, J. Ključna pitanja razvoja ruralnog turizma. Preuzeto sa http://www.cenort.rs/?page_id=78
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Geografski fakultet
UNWTO (2016) Tourism highlights
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-11733
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka